Οι Ευρωπαίοι παραμένουν δυσαρεστημένοι από τις Τηλεπικοινωνίες

Με χαμηλό βαθμό αξιολογούν και το 2018 οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μια σειρά αγορών υπηρεσιών, που λειτουργούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τηλεπικοινωνίες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (νερό, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, ταχυδρομικές υπηρεσίες) παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικοί τομείς για τους καταναλωτές στα περισσότερα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Οι υπηρεσίες Διαδικτύου και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας εξακολουθούν να είναι οι πλέον προβληματικές για τους καταναλωτές, καθώς, αντίστοιχα, το 20,3% και το 17,5% των καταναλωτών αντιμετώπισε προβλήματα σε αυτούς τους τομείς το περασμένο έτος.

Άλλοι τομείς, τους οποίους ανέφερε τουλάχιστον το 10% των καταναλωτών, περιλαμβάνουν: τηλεοπτικές συνδρομές, υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, πωλήσεις ΤΠΕ και ηλεκτρονικών προϊόντων, σιδηροδρομικές και αστικές συγκοινωνίες, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ακίνητα, ταχυδρομικές υπηρεσίες, καινούργια αυτοκίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης και επισκευής αυτοκινήτων.

Συνολικά, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών δεν έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με τον πίνακα επιδόσεων του 2016, σύμφωνα με τον πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών για το 2018. Ο πίνακας, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές της Ε.Ε. βαθμολογούν τις επιδόσεις 40 τομέων αγαθών και υπηρεσιών.

Συνολική εικόνα
Ενώ η συνολική εμπιστοσύνη στις αγορές ακολουθεί θετική πορεία από το 2010, η έκθεση αποκαλύπτει ότι μόνο το 53% των καταναλωτών έχουν τη βεβαιότητα ότι οι επιχειρήσεις στους τομείς των υπηρεσιών συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Για τα αγαθά, το ποσοστό είναι ελάχιστα υψηλότερο, μόλις 59%. Ένα θετικό στοιχείο είναι το συμπέρασμα της έκθεσης σύμφωνα με το οποίο οι διαφορές Ανατολής-Δύσης σε θέματα εμπιστοσύνης των καταναλωτών σιγά – σιγά μειώνονται. Επίσης, για υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας (κομμωτήρια, σπα), τα καταλύματα διακοπών και οι οργανωμένες διακοπές, το επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών είναι υψηλό.

Οι αγορές στη Δυτική Ευρώπη εξακολουθούν να λειτουργούν καλύτερα για τους καταναλωτές, ενώ, κατά μέσο όρο, οι μεγαλύτερες βελτιώσεις των επιδόσεων καταγράφηκαν και πάλι εφέτος στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι το χάσμα μεταξύ Ανατολής – Δύσης σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των αγορών για τους καταναλωτές κλείνει σιγά-σιγά.

Χρηματοπιστωτικά
Στο μεταξύ, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι ο τομέας στον οποίο οι καταναλωτές υφίστανται μεγαλύτερη βλάβη (οικονομική ζημία ή απώλεια χρόνου) σε περίπτωση προβλημάτων. Τουλάχιστον το 35% των καταναλωτών, που αντιμετώπισε προβλήματα στην ασφάλιση σπιτιών, σε ενυπόθηκα δάνεια, σε δάνεια και πιστώσεις, σε υπηρεσίες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, αναφέρει ότι το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί σοβαρή βλάβη. Άλλοι τομείς, στους οποίους οι καταναλωτές που αντιμετώπισαν προβλήματα αναφέρουν υψηλά επίπεδα πρόκλησης βλάβης, είναι οι αεροπορικές εταιρείες, τα επενδυτικά προϊόντα και οι ασφάλειες αυτοκινήτων. Τα ακίνητα και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι οι τομείς που συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Μόνο το 38% των καταναλωτών έχουν τη βεβαιότητα ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ακινήτων συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών και το 36% των καταναλωτών έχουν αυτήν τη βεβαιότητα όσον αφορά τον τομέα των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Βελτίωση εμπιστοσύνης
Τον Απρίλιο του 2018, η Επιτροπή πρότεινε μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτές, που θα καθιστά δυνατό σε ειδικευμένους φορείς να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές εξ ονόματος των καταναλωτών και θα εισάγει αυξημένες εξουσίες επιβολής κυρώσεων για τις Αρχές προστασίας των καταναλωτών. Η συμφωνία, επίσης, θα επεκτείνει την προστασία των καταναλωτών στο Διαδίκτυο και θα καταστήσει σαφές ότι απαγορεύονται οι πρακτικές δύο ποιοτήτων οι οποίες παραπλανούν τους καταναλωτές.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here