Σας αφορά: Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν σύνταξη κάτω των 500 ευρώ

Τι παρουσιάζουν τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Ήλιος

Κύρια σύνταξη έως 500 ευρώ, λαμβάνουν 411.000 συνταξιούχοι, σε σύνολο 2.569.287 ατόμων, που συνολικά τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Ήλιος, του υπουργείου Εργασίας, έλαβαν για κύριες συντάξεις, επικουρικά και εφάπαξ 2,3 δισ. ευρώ. Τον περασμένο Ιούλιο, πληρώθηκαν συνολικά 4.472.993 συνταξιοδοτικές παροχές, από τις οποίες οι 2.838.070 ήταν κύριες, οι 1.229.002 επικουρικές και 405.921 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ. Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.569.287 άτομα. Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις διατηρήθηκε στα επίπεδα των 723,33 ευρώ, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 172,11 ευρώ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 97,88 ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το μέσο μηνιαίο εισόδημα σε όσους δικαιούνται και κύρια και επικουρική σύνταξη στα 895,44 ευρώ.

Από το σύστημα Ήλιος φαίνεται πως 1.214.861 συνταξιούχοι λαμβάνουν μόνο 1 σύνταξη, 917.772 λαμβάνουν 2 συντάξεις και 351.424 συνταξιούχοι λαμβάνουν 3 συντάξεις ενώ πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από 7 συντάξεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όποιος λαμβάνει περισσότερες συντάξεις, λαμβάνει και τις υψηλότερες παροχές.

Με την επισήμανση ότι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου ή αναπηρίας και όχι από ίδιο δικαίωμα, τα στατιστικά του υπουργείο Εργασίας δείχνουν ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 (σε ποσοστό 19%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 16% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών.

Το 27% των συνταξιούχων ανεξάρτητα από το φύλο, είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 37% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Βέβαια, για έναν ακόμη μήνα, τα στοιχεία δείχνουν πως συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τις νέες πληρωμές συντάξεων. Συνολικά καταβλήθηκαν 17.313 συνταξιοδοτικές παροχές με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, 2.056 με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης και 2.263 προσωρινές συντάξεις.

Επισημαίνεται ότι υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ της έκδοσης των αποφάσεων και της ένταξης στο σύστημα πληρωμών (δηλ. τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην έκθεση του μηνός Ιουλίου αφορούν σε αποφάσεις που είχαν εκδοθεί τους προηγούμενους μήνες και εκκαθαρίστηκαν τον Ιούλιο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 92.496.910 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 7.475.909 ευρώ για την πληρωμή 14.117 συντάξεων.

Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 3.826.414,89 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 669.232,95 ευρώ για την πληρωμή 933 τροποποιητικών συντάξεων.

Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 6.316.275 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.010.545 ευρώ για την πληρωμή 2.221 προσωρινών συντάξεων.

 

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here