Προς ψήφιση η τροπολογία για τη Νέα Τούμπα

Στο τελικό στάδιο περνάει η συμφωνία της Κυβέρνησης με τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για την εκχώρηση του περιβάλλοντα χώρου που βρίσκεται περιμετρικά του γηπέδου της Τούμπας, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να κατασκευάσει τη «Νέα Τούμπα».

Στην τροπολογία η οποία κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή αναφέρεται ότι παραχωρείται στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ έκταση συνολικού εμβαδού 29.284 τ.μ. και να αποτελεί ενιαία έκταση για την εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού του και την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου με τις απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις συνοδές χρήσεις και συμπληρωματικές τους λειτουργίες. Στις συμβάσεις αυτές ορίζεται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσει των συμβαλλομένων, το τυχόν χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι εισφορές, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσει, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και η διάρκεια αυτής και κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση, εφαρμογή, διαχείριση και λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010 (Α 87). Στο πάρκινγκ που θα δημιουργηθεί, ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων ορίζεται συνολικά στις (600) εξακόσιες. Από αυτές διακόσιες (200) θέσεις πρέπει να βρίσκονται εντός χώρου των νέων εγκαταστάσεων ή σε άμεση επαφή με αυτές και τετρακόσιες (400) θέσεις πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτητο, ή δημόσιο ή δημοτικό ακίνητο που να μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων μέτρων και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Με την ψήφιση της τροπολογίας από την Βουλή θα ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των εργασιών στο γήπεδο της Νέας Τούμπας, σε πλάνο που θα παρουσιαστεί από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη.
ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here