Είστε πτυχιούχοι; Θέσεις για πρακτική άσκηση στην ΕΕ – Πότε λήγει η προθεσμία

Θέσεις εργασίας: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου από όλο τον κόσμο θα μπορούν να διεκδικήσουν μία από τις πληρωμένες θέσεις πρακτικής άσκησης και να εργαστούν σε υπηρεσίες και οργανισμούς κυρίως στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.

Ετησίως, η Επιτροπή προσφέρει πρακτική άσκηση σε 1.800 νέους για ένα διάστημα πέντε μηνών. Η πρακτική άσκηση ξεκινάει την 1η Μαρτίου 2020 και αποτελεί μια ευκαιρία για τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν εμπειρία πάνω στις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Οι θέσεις πρακτικής αφορούν μια σειρά από τομείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα καθήκοντα της άσκησης εξαρτώνται από την υπηρεσία στην οποία τοποθετείται ο εκπαιδευόμενος. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να απασχοληθεί στο δίκαιο ανταγωνισμού, στους ανθρώπινους πόρους, στην περιβαλλοντική πολιτική κ.α.

Οι ασκούμενοι αναλαμβάνουν καθήκοντα ίδια με των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, μπορεί να πρόκειται για τη σύσταση ομάδων εργασίας και τη διοργάνωση συνεδριάσεων, τη συγκέντρωση πληροφοριών και τεκμηρίωση, την κατάρτιση εκθέσεων και την απάντηση ερωτημάτων, καθώς και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις της μονάδας και σε άλλες εκδηλώσεις. Επίσης, σε κάθε υπηρεσία υπάρχουν και πιο ειδικά καθήκοντα, π.χ. οι νομικοί της Επιτροπής έχουν διαφορετικά καθήκοντα από τους οικονομολόγους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τους υπαλλήλους γενικών καθηκόντων του Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από όσους συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης να είναι ανοικτοί σε ευρωπαϊκά θέματα, να δείξουν ενδιαφέρον για την εκμάθηση των μεθόδων εργασίας της Επιτροπής, προθυμία να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, αλλά και να συμβάλουν στην καθημερινή εργασία με μια νέα οπτική γωνία.

Προσόντα

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται σε αποφοίτους πανεπιστημίων οι οποίοι θα πρέπει:

Να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή ισοδύναμο, τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, που να αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο (πτυχίο)

Να έχουν πολύ καλή γνώση (επίπεδο C, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες) δυο ξένων γλωσσών της ΕΕ, μία από τις οποίες πρέπει να είναι υποχρεωτικά η αγγλική ή η γαλλική ή η γερμανική. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών απαιτείται μόνο μία γλώσσα

Να μην έχουν καμία προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, πέραν των έξι εβδομάδων, σε οποιοδήποτε όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, αντιπροσωπείες της ΕΕ, με βουλευτές ή γενικούς εισαγγελείς στο EUCJ.

Ορισμένες θέσεις προορίζονται και για πολίτες προερχόμενους από χώρες εκτός της Ένωσης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα ύψους 1.196,84 ευρώ και επιστροφή των εξόδων ταξιδιού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εκπνέει στις 30 Αυγούστου, για την περίοδο 1η Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2020, και οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ec.europa.eu/stages.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ