Πρόγραμμα «Συν-Εργασία»: Αυξάνεται στο 100% η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών

Τρεις σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων προβλέπει τροπολογία την οποία κατέθεσε ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Οι τρεις αλλαγές του υπουργείου Εργασίας για το πρόγραμμα ΣΥΝ-Εργασία:

  • Αυξάνεται στο 100% η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στον μηχανισμό της “Συνεργασίας” από τον Ιούλιο έως τα μέσα Οκτωβρίου.
  • Καλύπτεται το 100% των εργοδοτικών εισφορών όλων των επιχειρήσεων, το 50% του ετήσιου τζίρου των οποίων προήλθε στο γ΄τρίμηνο του 2020.
  • Πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες στον κλάδο του τουρισμού, των αεροπορικών, και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών μπορούν να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2020.

Πιο αναλυτικά, τροπολογία την οποία κατέθεσε ο κ. Βρούτσης, προβλέπει:

1. Κατ’ εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 60%.

  • Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.
  • Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ καταβάλλονται οι εργοδοτικές εισφορές από τον κρατικό προϋπολογισμό για το διάστημα 1.9.2020-30.9.2020.
  • Για επιχειρήσεις – εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της Επικράτειας, καταβάλλεται το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών μεταξύ 1.7.2020 -31.12.2020.

2. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3° τρίμηνο του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

Για τις επιχειρήσεις εργοδότες της που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020.

Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

  • Για τις επιχειρήσεις εργοδότες που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020.5. Oι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το ανωτέρω διάστημα είναι σε αναστολή.

3. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους των αεροπορικών, και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ης.09.2020.

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της 30ης.09.2020. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 30.09.2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των μέτρων υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 30 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ