Ψυχοθεραπεία Πολιτισμοί: Ο σοβαρός ρόλος των αντιλήψεων και της κουλτούρας

Ψυχοθεραπεία Πολιτισμοί: Είναι προφανές ότι το είδος της παρεχόμενης θεραπείας πρέπει να είναι σύμφωνο με τις αντιλήψεις του πολιτισμού στον οποίο ανήκει το άτομο. Απαραίτητη είναι επίσης η εξέταση των πολιτισμικών ζητημάτων στο πλαίσιο της εκάστοτε ψυχολογικής θεραπείας, εφόσον αυτές οι ευρύτερες πολιτισμικές διαφορές δεν εμποδίζουν την εφαρμογή της. Η παρεχόμενη φροντίδα πρέπει να κινείται εντός του πολιτισμικού πλαισίου και να λαμβάνει υπόψη τις πεποιθήσεις που φέρνει το άτομο μέσα στη θεραπεία. Σημαντικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν είναι:

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη θεραπεία

Παρόλο που πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιούνται διερμηνείς, το ιδανικό είναι η θεραπεία να διεξάγεται στη μητρική γλώσσα του πελάτη. Αυτό επιτρέπει στον θεραπευτή να κατανοεί και να ανταποκρίνεται πλήρως σε όσα λέγονται, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών νοημάτων.

Το είδος της επικοινωνίας που αρμόζει στον εκάστοτε πολιτισμό

Οι πολιτισμοί μπορεί να διαφέρουν ως προς τους κανόνες που αφορούν την αποκάλυψη πληροφοριών, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την τήρηση του απορρήτου. Αν τα όρια αυτά ξεπεραστούν ηθελημένα ή αθέλητα, οι επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα της παρέμβασης θα είναι σημαντικές.

Πολιτισμικές αντιλήψεις και πρότυπα συμπεριφοράς

Οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές διαφέρουν από τον έναν πολιτισμό στον άλλο, οπότε χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη όταν εξετάζεται το τι θεωρείται «αποκλίνουσα συμπεριφορά» ή «συναισθηματική αντίδραση» στα γεγονότα.

Το να ακούει κανείς φωνές, για παράδειγμα, μπορεί σε κάποιους πολιτισμούς να είναι αρκετά αποδεκτό, ακόμη και αξίεπαινο, σε άλλους όμως αποτελεί ένδειξη ύπαρξης κάποιου προβλήματος ψυχικής υγείας.

Πεποιθήσεις για τα αίτια των προβλημάτων ψυχικής υγείας

Αν οι πεποιθήσεις αυτές διαφέρουν, θα είναι από δύσκολο έως και αδύνατον να συνεχιστεί η θεραπεία. Κάποιοι πολιτισμοί, για παράδειγμα, αποδίδουν τα προβλήματα στο άτομο, το οποίο και θα τεθεί στο επίκεντρο της παρέμβασης. Άλλοι πολιτισμοί πάλι θεωρούν ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι αποτέλεσμα κοινωνικών παραγόντων, γεγονός που θα απαιτήσει την εμπλοκή και άλλων ατόμων στη θεραπεία.

Τα όρια της αλλαγής που επιβάλλονται από πολιτισμικούς παράγοντες

Αν ο θεραπευτής δώσει υπερβολική έμφαση στην αλλαγή, την «εξέλιξη» και την αυτοέκφραση ενός πελάτη ο οποίος προέρχεται από μια έντονα κοινωνικοκεντρική κουλτούρα, η οποία δεν επιδοκιμάζει τέτοιου είδους εκφράσεις, είναι πιθανό να προκαλέσει δυσφορία, τόσο στον ίδιο τον πελάτη όσο, και στους άλλους γύρω του.

Χρόνος και τρόπος συζήτησης θεμάτων φυλής και πολιτισμού

Αυτό μπορεί να μην αποτελεί καν θέμα όταν πελάτης και θεραπευτής προέρχονται από τον ίδιο πολιτισμό. Αν όμως οι δυο πλευρές προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, τότε μάλλον μια τέτοια συζήτηση είναι απαραίτητη.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here