Τρεις μεγάλες αλλαγές στην αξιολόγηση των τραπεζιτών δρομολογεί ο SSM

Στην καθιέρωση μιας ενιαίας πανευρωπαϊκής διαδικασίας για την αξιολόγηση της καταλληλόλητας (fit-and-proper) των τραπεζιτών θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει το φαινόμενο τραπεζίτες που έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα ή σε δύσοσμες υποθέσεις να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης ανάλογα τη χώρα.

Ο επικεφαλής του εποπτικού βραχίονα της ΕΚΤ Αντρέα Ενρία αποκάλυψε μιλώντας στην Börsen-Zeitung ότι ο SSM θα δημοσιεύσει έναν αναθεωρημένο οδηγό με διευκρινήσεις για το πως θα πρέπει να αξιολογείται σωστά το fit-and-proper των τραπεζιτών.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ενρία θα υπάρξουν οι εξής τρεις βασικές οδηγίες.

  1. Η SSM θα ζητά πλέον από τις τράπεζες να ενημερώνουν προκαταβολικά για την πρόθεσή τους να διορίζουν διευθυντικά στελέχη, προτού ολοκληρωθεί ο διορισμός τους. Αυτό θα επιτρέψει στον SSM να διερευνά πριν την τοποθέτηση για το εάν οι υποψήφιοι είναι κατάλληλοί ή ακατάλληλοι για τη θέση.
  2. Ο SSM θα εξετάζει πλέον πιο προσεκτικά τη λογοδοσία και τις ευθύνες (accountability) των τραπεζικών διοικήσεων. Σύμφωνα με τον Ενρία, εάν υπήρξαν μέλη διοικητικών συμβουλίων τραπεζών που στο παρελθόν είχαν εμπλακεί σε έκνομες συμπεριφορές, θα αξιολογηθούν εκ των υστέρων για αυτές τις πράξεις και ο SSM θα λάβει υπόψη αυτά τα ζητήματα.
  3. Ο SSM θα επανεξετάζει τις αξιολογήσεις καταλληλότητας των τραπεζιτών σε περίπτωση νέων εξελίξεων. Ο Ενρία έφερε ως παράδειγμα το εξής: εάν σε μια τράπεζα επιβληθεί πρόστιμο λόγω σημαντικών παραβιάσεων που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο SSM θα αξιολογήσει εκ νέου το τρέχον διοικητικό συμβούλιο για να δει εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου φέρουν συγκεκριμένη ευθύνη και εάν εξακολουθούν να είναι κατάλληλα υπό το φως αυτών των νέων στοιχείων.

Αναμφισβήτητα ο νέος τρόπος αξιολόγησης της της καταλληλότητας (fit-and-proper) των τραπεζιτών από τον SSM θα οδηγήσει πολλά στελέχη τραπεζών στην έξοδο και θα φέρει αλλαγές στις διοικήσεις πολλών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα στελέχη των οποίων είτε έχουν εμπλακεί, είτε έχουν «κουκουλώσει» σκάνδαλα.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here