Κορωνοϊός θεραπεία: Τα βλαστοκύτταρα αποτελούν μια ακτίδα ελπίδας

Στόχος αυτής της µελέτης ήταν να καθορίσει την ασφάλεια και να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των εγχύσεων αρχέγονων κυττάρων του ομφάλιου λώρου (UC-MSC) σε άτομα µε COVID- 19 ARDS. Διεξήχθη μία διπλά τυφλή, φάσης 1/2α, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή. Η τυχαιοποίηση και η διαστρωμάτωση με βάση τη σοβαρότητα ARDS χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των ομάδων. Όλα τα θέματα αναλύθηκαν με σκοπό την αντιμετώπιση του σχεδιασμού. 24 άτομα υποβλήθηκαν 1:1 είτε σε θεραπεία UC-MSC (n = 12) είτε στην ομάδα ελέγχου (n = 12). Άτομα στην ομάδα θεραπείας UC-MSC έλαβαν δύο ενδοφλέβιες εγχύσεις (την ημέρα 0 και 3) 100 ± 20 × 106 UC-MSC. οι μάρτυρες έλαβαν δύο εγχύσεις διαλύματος οχήματος.

Και οι δύο ομάδες έλαβαν το καλύτερο πρότυπο φροντίδας. Το κύριο τελικό σημείο ήταν η ασφάλεια (ανεπιθύμητες ενέργειες [AEs]) εντός 6 ωρών, καρδιακή ανακοπή ή θάνατος εντός 24 ωρών μετά την έγχυση). Τα δευτερεύοντα τελικά σημεία περιλάμβαναν την επιβίωση του ασθενούς 31 ημέρες μετά την πρώτη έγχυση και το χρόνο έως την ανάρρωση. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των ομάδων σε ΑΕ που σχετίζονται με την έγχυση. Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που να σχετίζονται με εγχύσεις μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα. Οι εγχύσεις βρέθηκαν να είναι ασφαλείς. Οι φλεγμονώδεις κυτταροκίνες μειώθηκαν σημαντικά σε ασθενείς υπό θεραπεία με βλαστοκύτταρα την ημέρα 6. Η θεραπεία συσχετίστηκε με σημαντικά βελτιωμένη επιβίωση του ασθενούς (91% έναντι 42%, P = 0,015), επιβίωση χωρίς SAE (P = 0,008) και χρόνο έως την ανάρρωση (P = 03).

 

Οι εγχύσεις UC-MSC είναι ασφαλείς και θα µπορούσαν να ωφελήσουν τη θεραπεία ατόμων µε COVID- 19 ARDS.Τα μεσεγχυματικά κύτταρα όχι μόνο βοηθούν στην αποκατάσταση των ανοσιακών και φλεγμονωδών αντιδράσεων (είναι συχνό φαινόμενο στη σοβαρή Covid-19 η υπεραντίδραση του οργανισμού, γνωστή και ως «καταιγίδα κυτταροκινών»), αλλά επίσης έχουν αντιμικροβιακή δραστηριότητα και ακόμη ευνοούν την αναγέννηση των ιστών, σύμφωνα με τους ερευνητές. Όταν χορηγούνται ενδοφλέβια, τα κύτταρα αυτά φθάνουν στους πνεύμονες και βοηθούν στην αποκατάσταση των βλαβών των ασθενών Covid-19 με οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, μια επικίνδυνη επιπλοκή λόγω σοβαρής φλεγμονής και συσσώρευσης υγρών στους πνεύμονες.

 

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here