Αθλητική δραστηριότητα: Υγεία και ευημερία

Η σωματική αδράνεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τις περισσότερες κοινές μη μεταδοτικές ασθένειες και η σωματική δραστηριότητα μπορεί να αντισταθμίσει πολλές από τις παρενέργειες της αδράνειας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι, με εξαίρεση την υποσαχάρια Αφρική, οι χρόνιες ασθένειες είναι τώρα οι κύριες αιτίες θανάτου στον κόσμο. Η ΠΟΥ αναφέρει 4 μη μεταδοτικές ασθένειες που συμβάλλουν περισσότερο στη θνησιμότητα στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, και συγκεκριμένα: καρδιαγγειακή νόσο, καρκίνος, χρόνια αναπνευστική νόσο και διαβήτης.

Ένας από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους ορισμούς της υγείας είναι αυτός της ΠΟΥ, η οποία ορίζει την υγεία ως: “κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς απουσία ασθένειας ή αναπηρίας”. Ο ορισμός αυτός υπερβαίνει κατά πολύ την κατάσταση της σωματικής υγείας, αλλά περιλαμβάνει την ψυχική υγεία και τη γενική ευημερία. Ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό ως εργαλείο για τη βελτίωση της πνευματικής, σωματικής και κοινωνικής ευημερίας. Η σωματική αδράνεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου που σχετίζεται με μεγάλο αριθμό ασθενειών του τρόπου ζωής, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνος, διαβήτης και παχυσαρκία.

Τα αθλητικά έργα που εστιάζονται ειδικά στα αποτελέσματα της υγείας δίνουν γενικά έμφαση:

  • Προώθηση υγιεινών επιλογών τρόπου ζωής παιδιών και νέων, καθώς και ενηλίκων για την καταπολέμηση της αδράνειας·
  • τη χρήση του αθλητισμού ως εργαλείου για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις μεταδοτικές ασθένειες στις αναπτυσσόμενες χώρες, για παράδειγμα, μέσω περιφερειακών ή εθνικών εκστρατειών υγείας που υποστηρίζονται από αθλητές και αθλητικούς αγώνες·
  • τη χρήση του αθλητισμού ως διδακτικού εργαλείου για την κοινοποίηση ζωτικής σημασίας πληροφοριών σχετικών με την υγεία σε ομάδες “κινδύνου”
  • τη χρήση του αθλητισμού για την κινητοποίηση ομάδων που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν στο πλαίσιο εκστρατειών υγείας μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, κοινοτήτων με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού·
  • Ο αθλητισμός θεωρείται ότι συμβάλλει στην επίτευξη στόχων για την ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της κατάθλιψης και των διαταραχών που σχετίζονται με το άγχος.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here