Ποιοι φόροι «απογοήτευσαν» το 2020

Στα 43,19 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2020 τα έσοδα από φόρους κινούμενα αισθητά χαμηλότερα από ότι προέβλεπε ο προϋπολογισμός 2020, αλλά οριακά υψηλότερα σε σχέση με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού 2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 610 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

δ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 1,2% εκ των οποίων : Φόρος ασφαλίστρων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 3,0%,

ε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 367 εκατ. ευρώ ή 3,8%,

στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 286 εκατ. ευρώ ή 13,8%,

ζ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

η) Μεταβιβάσεις κατά 793 εκατ. ευρώ ή 13,8% ,

θ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 68 εκατ. ευρώ ή 2,5% εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 131 εκατ. ευρώ ή 11,0%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 121 εκατ. ευρώ ή 7,8%,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 56 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

γ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

δ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 69 εκατ. ευρώ ή 2,8.% εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 47 εκατ. ευρώ ή 1,9%,

ε) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 41 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 615 εκατ. ευρώ ή 26,1% εκ των οποίων Φόροι Οχημάτων κατά 473 εκατ. ευρώ ή 44,9%,

ζ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 40 εκατ. ευρώ ή 7,3%,

η) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 69,5%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,67 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 312 εκατ. ευρώ από το στόχο (5,36 δισ. ευρώ).


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here