ΟΑΕΔ : Λόγοι διαγραφής δελτίου ανεργίας

Σε αυτό το άρθρο αναλύουμε τους λόγους που ένας άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μπορεί να διαγραφεί. Οι λόγοι αναφέρονται ακριβώς όπως δόθηκαν από τον ίδιο τον ΟΑΕΔ στο δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε προς ενημέρωση του κοινού και γενικότερα.

Ενδεικτικοί λόγοι διαγραφής από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ:

  • ανάληψη εξαρτημένης εργασίας ή οποιασδήποτε μορφής απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή της συμμετοχής σε επιχειρηματική δραστηριότητα από την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, είτε με τη μεσολάβηση του ΟΑΕΔ είτε με ενέργειες των ίδιων των συναλλασσομένων.
  • μη ανανέωση του δελτίου ανεργίας σε διάστημα έως και πέντε (5) ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του
  • μη διαθεσιμότητα στην αγορά εργασίας για οποιονδήποτε λόγο [ασθένεια, μετάβαση στο εξωτερικό άνω των είκοσι (20) ημερών ανά ημερολογιακό έτος ή είκοσι (20) συνεχόμενων ημερών σε διαφορετικά ημερολογιακά έτη, διοικητική κράτηση, φυλάκιση, κ.ά.].

  • στράτευση
  • συνταξιοδότηση εξ ιδίου δικαιώματος με μηνιαίο ποσό άνω των 495,75 ευρώ
  • λήξη της άδειας διαμονής ή εργασίας (για πολίτες τρίτων χωρών)
  • φοίτηση, μαθητεία, πρακτική άσκηση (θα πρέπει να δηλώνεται από τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να εξετάζονται πιθανοί λόγοι εξαιρέσεων βάση της ισχύουσας νομοθεσίας)
  • κύρια ασφάλιση σε ΟΓΑ ή ΝΑΤ

 

ΠΗΓΗ

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ