Αυτοφροντίδα: Να είσαι αληθινός στον εαυτό σου

Υπό αυτήν την έννοια, είναι μερικές φορές δύσκολο να ακολουθήσουμε τις πεποιθήσεις κάποιου, ειδικά όταν αυτό που πιστεύουμε και / ή αισθανόμαστε δεν συμπίπτει με την πλειοψηφία των ανθρώπων γύρω μας. Για αυτόν τον λόγο, τη στιγμή που η δική μας πεποίθηση έρχεται σε αντίθεση και / ή διαφέρει από άλλους ανθρώπους, ενδέχεται να προκύψουν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον οι πεποιθήσεις μας είναι επαρκείς.

Ή ίσως είναι δύσκολο για εμάς να τα εκφράσουμε ή να ασκήσουμε αυτήν τη δραστηριότητα που θα θέλαμε να κάνουμε τόσο πολύ επειδή προσαρμόζουμε στις προσδοκίες ή στον κανόνα. Οι κοινωνικοί κανόνες είναι το αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων των ατόμων και πρέπει να θεωρηθούν ως ένα είδος γραμματικής κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Με τέτοιο τρόπο που, όπως μια γραμματική, ένα σύστημα κανόνων καθορίζει τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι αποδεκτό σε μια κοινωνία ή ομάδα. Ομοίως, ο Émile Durkheim ,στο έργο του Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου, ορίζει τους κοινωνικούς κανόνες με την έννοια του κοινωνικού γεγονότος, που αναφέρεται σε όλες τις συμπεριφορές ή τις ιδέες που υπάρχουν σε μια κοινωνική ομάδα.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, το κοινωνικό γεγονός ασκεί μια καταναγκαστική δύναμη στη συμπεριφορά των ανθρώπων, διαμορφώνοντας τους και προδιαθέτοντάς τους να συμπεριφέρονται και να σκέφτονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Τελικά, οι κοινωνικοί κανόνες διέπουν τη συμπεριφορά μας, τι πρέπει να πραγματοποιήσουμε και να καθορίσουμε πώς, πότε, πού και γιατί.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here