Επιδότηση παγίων δαπανών: Πώς θα λειτουργεί το νέο μέτρο

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου μέτρου στήριξης των επιχειρήσεων με επιδότηση των παγίων δαπανών που πραγματοποίησαν το 2020 αποκάλυψε η κυβέρνηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης ανέφερε πως το μέτρο θα αφορά εταιρείες που έχουν υποστεί πτώση τζίρου τουλάχιστον 30%, δεν είναι προβληματικές, ενώ τα όρια κρατικής κάλυψης θα φθάνουν το 70%-90% των εξόδων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του εργαλείου της κάλυψης των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων είναι τα εξής:

-Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, να αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

-Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης ανά επιχείρηση – για όλη την περίοδο από Μάρτιο 2020 έως Ιούνιο 2021 – είναι 3.000.000 ευρώ, στο οποίο δεν σωρεύονται οι άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση, οι οποίες όμως δύναται να συνυπολογιστούν στις ανάγκες κάλυψης κάθε επιχείρησης.

-Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης της επιχείρησης είναι 70% επί των επιλέξιμων δαπανών, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και το επίπεδο αυτών να διαμορφώνεται ανάλογα με τα δημοσιονομικά δεδομένα.

– Η ενίσχυση δεν αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων που ήταν ήδη προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here