Μερικώς ακατάσχετη, αλλά όχι αφορολόγητη η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση των Περιφερειών

H μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που χορηγείται από τις Περιφέρειες για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού είναι μερικώς ακατάσχετη, αλλά δεν είναι αφορολόγητη.

Τα εν λόγω προγράμματα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ και ήδη έχουν καταστεί ανάρπαστα με τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να κάνουν κυριολεκτικά «ουρές».

Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί εκ των ενδιαφερομένων είναι πως οι επιχορηγήσεις αυτές είναι μεν σε ένα βαθμό ακατάσχετες, αλλά όχι και αφορολόγητες. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει διευκρινίσει ότι οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές, αλλά προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει πως η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση των Περιφερειών θα φορολογηθεί κανονικά, εκτός, εάν υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει το αντίθετο.

Αλλά και για το ακατάσχετο των επιχορηγήσεων υπάρχουν προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4712/2020 οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, να υπόκεινται σε παρακράτηση και να συμψηφίζονται, με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Το συνολικό ποσό που κατάσχεται, παρακρατείται ή συμψηφίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ποσού της τελικής πληρωμής, δηλαδή το ακατάσχετο ποσό διαμορφώνεται στο 70%.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here