Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Αποκλειστικό: Ληξιπρόθεσμα χρέη  άνω των 70.000.000  € . Παίρνει δανεικά από το οφθαλμιατρείο του!

Της Νικολέτας Ντάμπου

Συγκεκριμένα, το νοσοκομείο Ευαγγελισμός προκήρυξε 2 μεγάλους διαγωνισμούς με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή, για τα εξής:

  1. Αντιδραστήρια για ανοσολογικές εξετάσεις με συνοδό εξοπλισμό και αντιδραστήρια χωρίς συνοδό εξοπλισμό, προϋπολογισμού 8.033.880,00€ με ΦΠΑ με αρ. Διακήρυξης 183/2020. Κατά των όρων της διακήρυξης κατέθεσε προδικαστική προσφυγή στην ΑΕΠΠ η εταιρεία  SB BioAnalytica Α.Ε, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να ματαιώσει την διενέργεια του διαγωνισμού, να επανεξετάσει τις προδιαγραφές και την προϋπολογισθείσα δαπάνη (ΑΔΑ:Ψ1Χ54690ΩΧ-ΤΛΩ).
  1. Αντιδραστήρια για μικροβιολογικές εξετάσεις με συνοδό εξοπλισμό, προϋπολογισμού 1.537.971,42€ με ΦΠΑ με αρ. Διακήρυξης 125/2020. Η εταιρεία  SB BioAnalytica Α.Ε, κατέθεσε υπόμνημα σχετικά με τον διαγωνισμό. Το Μικροβιολογικό Τμήμα διαπίστωσε ότι στον διαγωνισμό είχαν παραληφθεί εκ παραδρομής ορισμένες εξετάσεις και δεν είχαν καθόλου περιληφθεί οι νέες εξετάσεις για την ανίχνευση του κορονοΪού  SARS COV 2. Οι διαπιστώσεις και αιτιάσεις αυτές, οδήγησαν το νοσοκομείο να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να επανεξετάσει τις προδιαγραφές και την προϋπολογισθείσα δαπάνη (ΑΔΑ:ΨΔΦ14690ΩΧ-Λ4Λ).

Είναι απορίας άξιο πως το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός» συντάσσει τις προδιαγραφές και αρχίζουν οι ενστάσεις και προσφυγές. Είναι επίσης περίεργο αλλά και εντυπωσιακό, να διαπιστώνει το νοσοκομείο ότι έχουν ξεχαστεί εξετάσεις και ειδικά για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

  • Αναρωτιόμαστε , μήπως θα συνεχίσουν να γίνονται απευθείας αναθέσεις  όπως τόσα χρόνια; Το νοσοκομείο Ευαγγελισμός έχει παράδοση 10 χρόνια προσπαθούσαν να τελειώσουν έναν διαγωνισμό καθαριότητας .  Ούτε το γεφύρι της Άρτας να ήταν !

Προκαλεί  απορία, το γεγονός ότι  δεν μπορούν να κάνουν ούτε τις πράξεις, και οι επιμέρους προϋπολογισθείσες δαπάνες να υπερβαίνουν  την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη , όπως οι ίδιοι ομολογούν .  Ακυρώνουν έναν διαγωνισμό από μόνοι τους όταν η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) θα εξέταζε την προσφυγή της εταιρείας 16/2/2021 . Σπανία συμβαίνει αυτό και έτσι δημιουργούνται επιπλέον απορίες και υποψίες, ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε απευθείας αναθέσεις .

Όλα αυτά συμβαίνουν στην ναυαρχίδα του ΕΣΥ τον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ . Το νοσοκομείο που παρουσιάζει  ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 70.000.000  €  και παίρνει δανεικά από το οφθαλμιατρείο του ! Άκουσον άκουσον! Γιατί δεν παίρνουν το διοικητή του Οφθαλμιατρείου  να τον πάνε στον Ευαγγελισμό να τον κάνει κερδοφόρο ;  Ο διοικητής και το Δ.Σ. δεν έχουν  καμία ευθύνη για όλα αυτά; ή και αυτοί όπως και τόσοι άλλοι παίρνουν τον μισθό τους και κάνουν δημόσιες σχέσεις; Και ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας  και ο αναπληρωτής, που τους επέλεξαν τι έχουν να πουν ;

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here