Εξήντα θέσεις στις νέες τεχνολογίες στη ναυτιλία και τις μεταφορές

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής με το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές».

Εξήντα θέσεις «ανοίγει» το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ειδικεύσεις:

Επιχειρησιακή Διαχείριση στην Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροδιαστημικών Συστημάτων και εφαρμογές στη Ναυτιλία

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (το έντυπο της αίτησης παρέχεται στη Γραμματεία και στο δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ)

Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου

Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος (τίτλοι που προέρχονται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές,

Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας

Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Δύο συστατικές επιστολές (μπορεί να προέρχονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, εργοδότη)

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 και άνω

Υπεύθυνη δήλωση (Επικυρωμένη από ΚΕΠ) ότι τα έγγραφα που προσκομίζονται με την αίτηση σας για τον φάκελο υποψηφιότητάς σας είναι αληθή και πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με σκαναρισμένα έγγραφα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ntst@aegean.gr και προσκόμιση των πρωτοτύπων όσων χρειάζονται.

Για την απόκτηση του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση και κρίση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων ορίζεται η Ελληνική.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 36 μηνών, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2105381327 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο: ntst@aegean.gr

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here