Εγγραφές στο τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών – Ποιοι συμμετέχουν

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών» λειτουργεί το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών, της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Συμμετέχουν απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), απόφοιτοι των αντίστοιχων και ισότιμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής, πτυχιούχοι των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ψηφιακών Συστημάτων, Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Γεωπονίας, Επιστήμης των Υλικών, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, Οικονομικών Επιστημών, Στατιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Ειδικεύσεις

Κρυπτογραφία και Κυβερνοασφάλεια με ειδίκευση στην Κρυπτογραφία ή την Κυβερνοασφάλεια

Πληροφοριακό Πόλεμο με ειδίκευση στα Συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου ή τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο

Γεωπληροφοριακά Συστήματα με ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή τις Εφαρμογές Γεωπληροφοριών

Η λειτουργία του προγράμματος αποσκοπεί στην ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και τους Τομείς αυτού.

Ειδικότερα, η λειτουργία του αποσκοπεί και στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων διεπιστημονικού χαρακτήρα εθνικής εμβέλειας, σε γνωστικές περιοχές που αποτελούν στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες ύψιστης σημασίας.

Σκοπός του παρόντος προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η παροχή της κατάλληλης επιστημονικής κατάρτισης για την επίλυση συγκεκριμένων προτύπων επιχειρησιακών προβλημάτων ασφάλειας, καθώς και η πρακτική εξάσκηση σε λογισμικό για την αντιμετώπιση άγνωστων προβλημάτων και κινδύνων.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών απευθύνεται σε όσους επιδιώκουν πληρέστερη ανάλυση και ευρύτερη κατανόηση βασικών αρχών και μεθόδων της κρυπτογραφίας, της ασφάλειας και των συστημάτων πληροφοριών που εφαρμόζονται σε θέματα βιομηχανικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος και οδηγούν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

Επιπλέον, απευθύνεται σε όσους επιδιώκουν πληρέστερη ανάλυση και ευρύτερη κατανόηση βασικών αρχών και μεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας και της Λήψης Αποφάσεων που εφαρμόζονται σε θέματα βιομηχανικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος και οδηγούν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

Σκοπός είναι η μετεκπαίδευση Αξιωματικών και ιδιωτών και η ειδίκευσή τους σε γνωστικά αντικείμενα των συνεργαζόμενων Τμημάτων, καθώς, επίσης, η δημιουργία επιστημόνων − ερευνητών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.

Δικαιολογητικά

Αίτηση
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
Δύο συστατικές επιστολές
Πιστοποιητικά καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον Β2
Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου
Μια φωτογραφία

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μηνών, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.800 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2108904256 και 6937991649 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο: master@sse.gr


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here