Προσλήψεις στην ΕΦΑ Μεσσηνίας – Δείτε προθεσμία

Με δύο άτομα θα ενισχυθεί η ΕΦΑ Μεσσηνίας – Όλες οι πληροφορίες

Γνωστοποιείται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ΔΕ Εξειδικευμένου Εργατοτεχνίτη και ελλείψει αυτού ΥΕ Εξειδικευμένου Εργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του υποέργου 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» για το έργο « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» για χρονικό διάστημα από την υπογραφή σύμβασης και έως 31-03-2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efames@culture.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεθώνης 10 και Κανάρη , Τ.Κ24100 υπόψη κου Ηλιόπουλου Παντελή (τηλ. επικοινωνίας: 2721022534), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 11-02-2021-έως 17-02-2021).

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here