Οι προθεσμίες για την υποβολή των δηλώσεων διασυνοριακών συναλλαγών

Μέχρι 2 Μαρτίου έχει μετατεθεί η προθεσμία για την δήλωση διασυνοριακών συναλλαγών που έλαβαν χώρα από 1η Ιουλίου 2020 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021. Για δηλωτέες διασυνοριακές συναλλαγές από 25 Ιουνίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2020, θα πρέπει να δηλωθούν έως 28 Φεβρουαρίου 2021.

Εφεξής οι ενδιάμεσοι καλούνται να προβαίνουν στη δήλωση δηλωτέων διασυνοριακών ρυθμίσεων εντός 30 ημερών. Στο τέλος δε Απριλίου 2021 οι φορολογικές αρχές όλων των κρατών-μελών της ΕΕ πρόκειται να ανταλλάξουν τις πληροφορίες που έχουν λάβει από τους ενδιάμεσους.

Ως ενδιάμεσοι νοούνται οι φορολογικού σύμβουλοι ή άλλα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στις συναλλαγές όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικοί φορείς. Αν δεν υφίσταται ενδιάμεσος ή υπάρχει δικηγορικό απόρρητο, την δήλωση την κάνει ο ίδιος ο φορολογούμενος.

Ειδικά οι διασυνοριακές συναλλαγές που έχουν στοιχεία επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να δηλώνονται από τους ενδιάμεσους στις φορολογικές αρχές.

Η απόκτηση μιας ζημιογόνου εταιρείας για την εκμετάλλευση των φορολογικών ζημιών της θα καθιστούσε την διασυνοριακή αυτή συναλλαγή δηλωτέα. Η μετατροπή εισοδήματος σε μορφή εισοδήματος που φορολογείται ευνοϊκότερα θα μπορούσε να οδηγήσει την ρύθμιση σε δήλωση, εφόσον το κύριο όφελος που επεδίωκε ο φορολογούμενος από τη ρύθμιση ήταν η απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις τίθεται ως προϋπόθεση η επιδίωξη κυρίως φορολογικού πλεονεκτήματος (αν εφαρμόζεται δηλαδή το λεγόμενο κριτήριο του κύριου οφέλους).

Υπάρχουν και περιπτώσεις πάντως που η ρύθμιση πρέπει να δηλωθεί χωρίς να χρειάζεται να συντρέχει φορολογικό πλεονέκτημα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι ενδοομιλικές συναλλαγές με μη συνεργάσιμα κράτη ή η απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου μιας εταιρείας.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here