Ενισχύεται θεσμικά η ΕΕ κατά τους ξεπλύματος χρήματος – Νέα όργανα και κανόνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες την προτεινόμενη νομοθετική της δέσμη για την θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η εν λόγω νομοθετική δέσμη περιλαμβάνει τα εξής:

  • Πρόταση Κανονισμού (‘AMLR’), η οποία περιλαμβάνει τις βασικές διατάξεις των υφιστάμενων Οδηγιών (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) και (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’) (π.χ. διατάξεις για τη δέουσα επιμέλεια και τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων).
  • Πρόταση Οδηγίας (‘AMLD 6’), η οποία καταργεί τις υφιστάμενες Οδηγίες (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) και 2018/843 (‘AMLD V’) και περιλαμβάνει προβλέψεις που δεν καλύπτονται από την ανωτέρω πρόταση Κανονισμού (π.χ. διατάξεις για τις εθνικές εποπτικές αρχές).
  • Πρόταση Κανονισμού (‘AMLAR’), μέσω της οποίας θεσμοθετείται η πανευρωπαϊκή εποπτική αρχή σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η έναρξη λειτουργίας της οποίας τοποθετείται για τις αρχές του 2024.
  • Πρόταση Κανονισμού, μέσω της οποίας ρυθμίζονται οι δραστηριότητες των παρόχων “crypto-assets”.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η νομική επεξεργασία των ανωτέρω νομοθετικών προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για την τελική τους διαμόρφωση και συνακόλουθη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here