ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης – Δείτε ειδικότητες

ΑΣΕΠ: Με 10 άτομα θα ενισχυθεί ο Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά με Παράρτημα ΡΟΜΑ» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά με Παράρτημα ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002052, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» στο Δήμο Παύλου Μελά που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

3 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 ΠΕ Ψυχολόγων
1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 ΠΕ Ψυχολόγων
1 ΠΕ Παιδαγωγός
1 ΠΕ /ΤΕ Οικονομολόγος
1 ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτής
1 ΥΕ Διαμεσολαβητής

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here