ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 38 ατόμων στο Δήμο Πηνειού

ΑΣΕΠ: Mε 38 άτομα ενισχύεται ο Δήμος Πηνειού – Όλες οι πληροφορίες

Ο Δήμος Πηνειού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριανταοκτώ (38) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα του εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19.

Δείτε τις θέσεις στον πίνακα:

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας ∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ, Τ.Κ. 27300 ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ, Χαλκιοπούλου & Σισίνη Τηλ. 2623360769-772-768 , κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης µε την υπηρεσία, εντός προθεσµίας δύο ηµερών από 22/3/2021 έως και 23/3/2021 .


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here