Νέο πρόγραμμα δανειοδότησης πολύ μικρών επιχειρήσεων με εγγύηση του Δημοσίου

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης πολύ μικρών επιχειρήσεων με δάνεια κεφαλαίου κίνησης με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), θα δρομολογηθεί το επόμενο διάστημα.

Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης θα ανέλθει σε 460 εκατ. ευρώ, το ανώτατο ύψος της δανειοδότησης θα είναι τα 50.000 ευρώ και η εγγύηση θα αφορά στο 80% του δανείου.

Δικαιούχοι θα είναι όλες οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, με ετήσιο κύκλο εργασιών την 31.12. 2019 που δεν ξεπερνούσε τις 200.000 ευρώ. Θα εξαιρεθούν πάντως όσες είχαν ενταχθεί στον α’ και β’ κύκλο του προγράμματος.

Η διάρκεια του δανείου θα είναι πενταετής, και με τη λήψη του θα απαγορεύεται η αναχρηματόδοτηση υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών.

Να σημειωθεί πως οι δύο πρώτοι κύκλοι του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων που συνοδεύθηκαν με κρατικές εγγυήσεις 2 δισ. ευρώ, οδήγησαν στη χορήγηση δανείων ύψους 7,5 δισ. ευρώ, τα οποία και διοχετεύθηκαν σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here