Εθνική Επέτειος: Αυτή είναι η φτωχή χώρα της Καραϊβικής που αναγνώρισε πρώτη την ελληνική επανάσταση

Το όνομα της σημαίνει «υψηλή γη» και έχει πολλές «πρωτιές» να επιδείξει στην πλούσια ιστορία της. Η Αϊτή κέρδισε με αγώνες και αίμα την ελευθερία της και στάθηκε στο πλευρό των επαναστατημένων Ελλήνων.

Η δεύτερη χώρα στο δυτικό ημισφαίριο, μετά τις ΗΠΑ, που διακήρυξε την ανεξαρτησία της το 1804, έγινε η πρώτη ανεξάρτητη δημοκρατία Αφρο-αμερικανών και το μόνο κράτος που γεννήθηκε μετά από επιτυχημένη επανάσταση δούλων. Ανακήρυξε την ανεξαρτησία της την 1η Ιανουαρίου του 1804 και λίγα χρόνια μετά έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τους Ελληνες ως ανεξάρτητους, το 1822.

45 τόνοι καφέ για να αγοράσει η Ελλάδα…καριοφίλια

Παρά την ένδειά της η Αϊτή είχε στείλει συμβολικά στην Ελλάδα 45 τόνους καφέ προς πώληση για να αγοραστούν καριοφίλια και άλλα πολεμοφόδια. Έστειλε επίσης 100 εθελοντές για να πολεμήσουν στην επανάσταση, πέθαναν όμως όλοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ελλάδα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υπενθύμισε με μήνυμά της στο twitter ότι η Αϊτή ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση.

«Πρώτη κατήργησε τη δουλεία, πρώτη αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση. Η Αϊτή, με επιστολή του τότε προέδρου της Ζαν Πιέρ Μπουαγιέ στον Κοραή, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την Ελλάδα που «εδράξατο των όπλων» για να αποκτήσει την ελευθερία της και τη θέση της ανάμεσα στα έθνη».

Με την ιστορική εκείνη επιστολή, η οποία φέρει ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 1822, η Αϊτή γινόταν η πρώτη κρατική οντότητα που αναγνώριζε την Επανάσταση και το δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοδιάθεση. Είχε προηγηθεί επιστολή του Κοραή και άλλων επιφανών Ελλήνων των Παρισίων, με την οποία του ζητούσαν βοήθεια για την Επανάσταση, κατόπιν συστάσεων του περίφημου Γάλλου στρατηγού Λαφαγιέτ και του Επισκόπου Βλαισών Γρηγορίου, που είχε επισκεφθεί την περιοχή.

Η Αϊτή, μια ανεξάρτητη, αλλά πολύ φτωχή χώρα –προϊόν της Γαλλικής Επανάστασης, δεν ήταν δυνατόν να στείλει σημαντική βοήθεια προς την Ελλάδα, αλλά ο πρόεδρός της απάντησε με μία θερμή επιστολή. Αναγνώριζε το δικαίωμα των Ελλήνων γι’ αυτοδιάθεση και μιλούσε με θερμά λόγια για την επανάσταση. «Με μεγάλο ενθουσιασμό μάθαμε ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε τελικά να αρπάξει τα όπλα, για να αποκτήσει την ελευθερία της και τη θέση που της ανήκει ανάμεσα στα κράτη. Πολίτες, μεταφέρετε στους συμπατριώτες σας τις θερμότερες ευχές για απελευθέρωση, που σας στέλνει ο λαός της Αϊτής», έγραφε μεταξύ άλλων ο Ζαν Πιερ Μπουαγέ:

O Zαν-Πιερ Μπουαγιέ

Ελευθερία… Ισότης

Ιωάννης Πέτρου Βόγερ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην.

Εις τα Παρίσια

Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20η παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται της ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ήν μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε.

Μία τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και δια των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.

Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου , εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ών έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκην. επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.

Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεκνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ήν επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων.

Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας

Ποια είναι η χώρα που αναγνώρισε πρώτη την επανάσταση

Η εξέγερση των Ελλήνων κατά του τουρκικού ζυγού, δεν ενθουσίασε αρχικά τους Ευρωπαίους. Μια ενδεχόμενη διάλυση της τουρκικής αυτοκρατορίας, θα ανέτρεπε ριζικά την κατάσταση στην Ευρώπη. Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για να εξυπηρετήσουν η κάθε μια τα δικά της συμφέροντα, οι δυνάμεις της Ευρώπης δεν αναγνώρισαν την ελληνική επανάσταση.

Ποια είναι η χώρα που στήριξε την ελληνική επανάσταση

Η αναγνώριση ήρθε από το…Χαΐτιον όπως ονομαζόταν τότε στα ελληνικά η σημερινή Αϊτή. H Δημοκρατία της Αϊτής βρίσκεται μεταξύ της Κούβας και του Πουέρτο Ρίκο. Αποτελεί χώρα που καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα του νησιού της Ισπανιόλας στην Καραϊβική. Στη δικαιοδοσία της έχει και άλλα μικρότερα νησάκια, ενώ το ακατοίκητο νησί Ναβάσα διεκδικείται τόσο από την Αϊτή, όσο και από τις ΗΠΑ.
Η Αϊτή μοιράζεται το νησί της Ισπανιόλας με την Δομινικανή Δημοκρατία κει έχει πληθυσμό περίπου 12 εκατομμυρίων κατοίκων.

Παρά τη σχετική μακροζωία της, είναι η πιο φτωχή χώρα του δυτικού ημισφαιρίου. Στις 12 Ιανουαρίου του 2010 χτυπήθηκε από σεισμό μεγέθους 7,0 βαθμών Ρίχτερ, τον μεγαλύτερο σεισμό στην χώρα τα τελευταία 200 χρόνια.[13] Το επίκεντρο του σεισμού ήταν λίγο έξω από την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς. Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τότε τη ζωή τους και η χώρα έκανε χρόνια να ορθοποδήσει.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here