Υπουργείο Υγείας : 125.000,00 € για δράσεις αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων της COVID 19

Σε προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσς την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με σφραγισμένες προσφορές, σε Ευρώ για τον Μηχανισμό Υποστήριξης για τον συντονισμό, υλοποίηση και παρακολούθηση εφαρμογής δράσεων για την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων από την COVID-19, προχώρησε το0 τμήμα προμήθειων του υπουργείου Υγείας .

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια υπηρεσιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τον Μηχανισμό Υποστήριξης για τον συντονισμό, υλοποίηση και παρακολούθηση εφαρμογής δράσεων για την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων από την COVID-19 ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (έως 125.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

 

Ν.ΝΤΑΜΠΟΥ

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here