ΑΠΘ: Υποτροφίες ύψους 900 ευρώ για σπουδές στο εξωτερικό – Προθεσμία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Aνακοινώνει την χορήγηση δύο υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους του Τμήματος Ιατρικής, του Α.Π.Θ., οι οποίοι επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό, είτε για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, είτε για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και εκπαίδευση κατά προτεραιότητα σε θεωρητικούς κλάδους της Ιατρικής (όπως Φυσιολογία, Πειραματική Παθολογία, Ιστορία Ιατρικής).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Ηλικία μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής
Οικονομική αδυναμία όσον αφορά την αντιμετώπιση των σπουδών στο εξωτερικό
Άψογο χαρακτήρα, ηθικά και πνευματικά προσόντα
Καταγωγή από τη Β. Ελλάδα κατά προτίμηση δε από το Δ. Δ. Αδριανής Ν. Δράμας
Γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμεί να συνεχίσει τις μεταπτυχιακές σπουδές
Απόκτηση ειδικότητας της Ιατρικής επιστήμης
Πρόθεση να υπηρετήσει τον κλάδο της Επιστήμης του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εφόσον ζητηθεί) μετά τη λήξη της υποτροφίας για δέκα χρόνια
Υγιής και να μη πάσχει από χρόνια νόσο
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., με αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας
Αντίγραφο τίτλου Ιατρικής ειδικότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια, β) η ηλικία (όχι μεγαλύτερη των 36 ετών), γ) η καταγωγή από τη Β. Ελλάδα κατά προτίμηση δε από το Δ. Δ. Αδριανής Ν. Δράμας, είτε από την πατρική, είτε από την μητρική γραμμή. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα προσκομιστεί, θα πρέπει να έχει τέτοιο περιεχόμενο ώστε να προκύπτει ο τόπος καταγωγής του γονέα (του πατέρα, της μητέρας ή και των δύο) ή των παππούδων / γιαγιάδων
Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων (άρθρο 3 παρ. 2α του Κ.Δ. 18/23-8-1941)
Εκκαθαριστικό σημείωμα, φορολογικού έτους 2019 που αφορά εισοδήματα έτους 2019 της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του ιδίου του/της υποψηφίου/ιας, εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης
Πρόσφατη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης
Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2020, με τα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2019
Βεβαιώσεις από Τράπεζες: όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 & 668 (εισοδήματα από τόκους), απαραίτητα προσκομίζονται από τις Τράπεζες βεβαιώσεις για τα κεφάλαια από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι έως 31/12/2019 είτε είναι καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές, είτε μετοχές, ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα
Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια)
Επίσημο τίτλο πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα της σχολής φοίτησης του/της υποψηφίου/ιας με επίσημη μετάφρασή του
Δήλωση της χώρας και του αντικειμένου μετεκπαίδευσης όπως και του συγκεκριμένου Ιδρύματος – εφόσον τούτο είναι γνωστό.
Δύο συστατικές επιστολές
Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία θα προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι υγιής και δεν πάσχει από κάποια χρόνια νόσο.
Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνει ότι: α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά),. Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Α.Π.Θ. και οι υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται υπόψη γ) ότι δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία (άρθρο 3 παρ. 1δ του Κ.Δ. 18/23-8-1941) δ) εφόσον εκλεγεί ως υπότροφος μετά το πέρας των σπουδών του/της και εφόσον του/της ζητηθεί από το Α.Π.Θ., οφείλει να υπηρετήσει στο Α.Π.Θ. για 10 έτη στον κλάδο της επιστήμης του και σε περίπτωση που αρνηθεί να υπηρετήσει στο Α.Π.Θ. υποχρεούται να επιστρέψει στο κληροδότημα τα χρήματα που έλαβε ως υποτροφία στο πενταπλάσιο

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 900 ευρώ και διαρκεί για 12 μήνες.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310995214 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο chkoukli@ad.auth.gr

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here