Με εμπόδια η υποβολή των αιτήσεων για την επιδότηση των δόσεων επιχειρηματικών δανείων

Με τεχνικά προβλήματα και παράπονα από τους λογιστές για τη μη αναγνώριση στοιχείων του Μητρώου ξεκίνησε χθες η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», το οποίο προσφέρει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το νέο πρόγραμμα καλύπτει τόσο πληττόμενες επιχειρήσεις (μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών-επιτηδευματιών) που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους, προσφέροντας επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες, επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου, επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φτάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης και επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επιχείρησης το έτος 2020 να ήταν μειωμένα κατά τουλάχιστον 20%, συγκριτικά με το έτος 2019. Σύμφωνα με τις πρώτες παρατηρήσεις των λογιστών, αυτή η πρόβλεψη αφήνει εκτός επιδότησης δόσεων δανείων το μεγαλύτερο αριθμό των ενδιαφερομένων.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως τις 9 Μαΐου 2021.

Αν και το υπουργείο έκανε λόγο για μια απλή διαδικασία που δεν απαιτεί τη συνυποβολή δικαιολογητικών για δεδομένα και πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στις βάσεις δεδομένων Δημοσίου, τραπεζών και διαχειριστών δανείων, στην πράξη οι λογιστές και φοροτεχνικοί διαπίστωσαν χθες πως τεχνικά προβλήματα σχετιζόμενα με το Μητρώο δεν επέτρεπαν την υποβολή των αιτήσεων .

Σε πολλούς εμφανίσθηκε μήνυμα που ανέφερε τα εξής: «Λόγω άντλησης ελλιπών/εσφαλμένων στοιχείων για το χρήστη με ΑΦΜ χχχχχχχχχχ δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της αίτησης. Παρακαλούμε όπως διορθώσετε τα στοιχεία σας στο Μητρώο της ΑΑΔΕ και έπειτα συνεχίσετε τη διαδικασία υποβολής αίτησης».

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δεσμεύθηκε πως τα προβλήματα θα αντιμετωπισθούν άμεσα, κάτι που θα ξεκαθαρίσει σήμερα ή αύριο.

Τα πέντε βήματα

Η διαδικασία της κρατικής επιδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε βήματα:

1ον. Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ του υπουργείου Οικονομικών.

2ον. Έλεγχος επιλεξιμότητας: Στις υποψήφιες προς επιδότηση επιχειρήσεις θα διενεργηθούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

3ον. Έγκριση επιδότησης: Εφόσον η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκδίδεται από την ΕΓΔΙΧ ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην επιλέξιμη επιχείρηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο οφειλέτης ειδοποιείται μέσω e-mail.

4ον. Ρύθμιση δανείων: Σε περίπτωση που η επιλέξιμη επιχείρηση διατηρεί μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων της, ώστε να προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της.

5ον. Καταβολή επιδότησης: Το χρονικό σημείο καταβολή της επιδότησης έχει ως εξής: α) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης, β) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου της. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, η πληρωμή πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here