Μέθοδος Covid: Εργαλείο εξέτασης της σκόνης για την ανίχνευση του κορωνοϊού

Μέθοδος Covid: Εξετάζεται ένα νέο εργαλείο παρακολούθησης της ιογενούς νόσου. Αυτό εξετάζει τη σκόνη εσωτερικού χώρου ως στόχο για την παρακολούθηση του ιού SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε στην ενημέρωση των αποφάσεων για τη δημόσια υγεία. Μέχρι σήμερα αξιολογήσεις των επιπέδων ιών στην κοινότητα έχουν πραγματοποιηθεί μέσω ατομικής δειγματοληψίας, όπως ρινικών δειγμάτων και δειγμάτων σάλιου. Έχει σημειωθεί επίσης πρόοδος μέσω της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, όπως η εξέταση των επιπέδων ιών στα λύματα (όπως έχει αναφέρει προηγουμένως η Digital Journal).

Ενώ αυτές οι μέθοδοι μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικοί επιδημιολογικοί δείκτες της δυναμικής μόλυνσης της κοινότητας καθώς και για τον επιπολασμό των ασθενειών, υπάρχουν και άλλες τεχνικές που μπορούν επίσης να εξεταστούν προκειμένου να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη εικόνα της εξάπλωσης της νόσου.

Εδώ μπαίνει η εξέταση των σωματιδίων σκόνης. Αυτή η νέα τεχνική ανάλυσης σκόνης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αξιολόγηση των επιπέδων SARS-CoV-2 στην κλίμακα του κτιρίου. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε περιβάλλον υψηλότερου κινδύνου, όπως σε οίκους φροντίδας και στα νοσοκομεία.

Η βάση της μεθόδου είναι η εκτίμηση των επιπέδων RNA που σχετίζονται με τον SARS-CoV-2 που προέρχονται από επιχρίσματα επιφανείας, πλάκες και με δείγματα χύδην σκόνης που συλλέγονται από τα δωμάτια.

Για τη συλλογή θετικών δεδομένων, συλλέχθηκαν αερομεταφερόμενα δείγματα από αίθουσες που ήταν γνωστό ότι συχνάζουν άτομα που είχαν δοκιμαστεί θετικά για COVID-19.

Τυχόν ίχνη SARS-CoV-2 ιικού RNA εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης αντίστροφης μεταγραφής (RT-qPCR) μαζί με δύο μεθόδους ψηφιακής PCR (dPCR).

Τα δεδομένα έδειξαν ότι η σκόνη ήταν ο πιο αποτελεσματικός τύπος δείγματος για την ανίχνευση του ιικού RNA SARS-CoV-2.

Στα δωμάτια που καταλαμβάνουν περιπτώσεις COVID-19, διαπιστώθηκε ότι το 88% των δειγμάτων χύδην σκόνης δοκιμάστηκαν θετικά για τον κορωνοϊό.

Σημαντικό για αναδρομική ανάλυση

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το ιικό RNA σε χύδην σκόνη δεν αποικοδομήθηκε μετά από 4 εβδομάδες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μελέτη δεν μετρά τη μολυσματικότητα του SARS-CoV-2.

Ωστόσο, τα δεδομένα παρέχουν μια προσέγγιση για την εκτίμηση της σκόνης ως κατάλληλου πίνακα για περιβαλλοντική παρακολούθηση του κορωνοϊού.

Αντί για ατομική παρακολούθηση, η προσέγγιση μετρά χώρους που καταλαμβάνουν μεγαλύτεροι αριθμοί ανθρώπων.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η τεχνική μπορεί να έχει μεγαλύτερη χρήση καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού λαμβάνει ένα εμβόλιο, με αποτέλεσμα η ατομική παρακολούθηση να γίνεται λιγότερο εφικτή.

Η συλλογή δειγμάτων μπορεί να γίνει απλή, δεδομένου ότι η σκόνη εσωτερικού χώρου συλλέγεται μέσω τυπικών διαδικασιών καθαρισμού σε πολλά κτίρια.

Η έρευνα εμφανίζεται στο περιοδικό mSystems της Αμερικανικής Εταιρείας Μικροβιολογίας, όπου το έγγραφο έχει τον τίτλο ” Σκόνη εσωτερικού χώρου ως μήτρα για την επιτήρηση του COVID-19 “.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here