Τι δείχνουν οι τραπεζικές καταθέσεις για την πορεία του κορονοϊού

Η διακύμανση των τραπεζικών καταθέσεων αποτελεί ένα πρόδρομο δείκτη για το χρόνο επιστροφής στην κανονικότητα.

Η σταδιακή μείωση της αβεβαιότητας αναμένεται να οδηγήσει σε ανάκαμψη της ροπής προς κατανάλωση και σχετική επιβράδυνση της ροπής προς αποταμίευση, επιδρώντας ανασχετικά στην αύξηση των καταθέσεων.

Όταν ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων επανέλθει στο κανονικό, τότε θα έχουμε μια καθαρή εικόνα πως η οικονομία έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.

Μέχρι να γίνει αυτό οι καταθέσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Στη δωδεκάμηνη περίοδο από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων τον Μάρτιο του 2020, οι ιδιωτικές καταθέσεις έχουν αυξηθεί σωρευτικά κατά 21,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,5 δισ. ευρώ προέρχονται από νοικοκυριά.

Οι ιδιωτικές καταθέσεις ενισχύθηκαν την περίοδο Δεκεμβρίου 2020-Φεβρουαρίου 2021 κατά 4,2 δισ. ευρώ, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων κατέγραψε υψηλό δωδεκαετίας αγγίζοντας το 15% την ίδια περίοδο.

Στο τρίμηνο Δεκεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021 η καθαρή εισροή που καταγράφηκε οφείλεται αποκλειστικά στα νοικοκυριά, με αύξηση ύψους 4,4 δισ. ευρώ, ενώ οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατέγραψαν οριακή εκροή κατά 0,2 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως από τον Αύγουστο του 2015 έως το Φεβρουάριο του 2021 οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν αυξηθεί κατά 49,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 49 δισ. ευρώ προήλθαν από νοικοκυριά και 0,4 δισ. από επιχειρήσεις.

Έτσι, οι σωρευτικές εκροές καταθέσεων της περιόδου Δεκεμβρίου 2014-Ιουλίου 2015 κατά 44,4 δισ. έχουν πλέον υπεραντισταθμιστεί κατά 5 δισ. ευρώ!

Για το υπόλοιπο του 2021 αναμένεται επιβράδυνση της θετικής τάσης στις ιδιωτικές καταθέσεις στα νοικοκυριά, σε ακολουθία με την παρατηρούμενη επιβράδυνση για τις επιχειρήσεις.

Καταθέσεις και ρέπος

(υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ)

Φεβ-21

Κάτοικοι εσωτερικού

171.754

Γενική Κυβέρνηση

8.909

Κεντρική Κυβέρνηση

5.422

Καταθέσεις όψεως

2.562

Προθεσμίας

2.860

Ρέπος

0

εκ των οποίων Δημόσια Νοσοκομεία#

236

Καταθέσεις όψεως

232

Προθεσμίας

4

Ρέπος

0

Τοπική Αυτοδιοίκηση

1.829

Καταθέσεις όψεως

1.792

Προθεσμίας

37

Ρέπος

0

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

1.658

Καταθέσεις όψεως

1.572

Προθεσμίας

86

Ρέπος

0

Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά

162.845

Σε ευρώ

156.403

Σε λοιπά νομίσματα

6.442

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ)

1.703

Καταθέσεις όψεως

936

Προθεσμίας

565

Ρέπος

202

εκ των οποίων ΤΕΑ

242

Καταθέσεις όψεως

227

Προθεσμίας

14

Ρέπος

0

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

3.194

Καταθέσεις όψεως

2.455

Προθεσμίας

739

Ρέπος

0

εκ των οποίων Επενδυτικoί Οργανισμοί*

560

Καταθέσεις όψεως

447

Προθεσμίας

113

Ρέπος

0

Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

30.617

Καταθέσεις όψεως

25.418

Προθεσμίας

5.029

Ρέπος

170

Νοικοκυριά και Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΙΜΚΙ)

127.330

Καταθέσεις όψεως**

21.833

Ταμιευτηρίου

69.094

εκ των οποίων απλού ταμιευτηρίου σε ευρώ

67.074

Προθεσμίας

36.403

Ρέπος

0

εκ των οποίων ΙΜΚΙ

2.188

Καταθέσεις όψεως

1.147

Ταμιευτηρίου

229

εκ των οποίων απλού ταμιευτηρίου σε ευρώ

221

Προθεσμίας

813

Ρέπος

0

Κάτοικοι λοιπών χωρών ζώνης ευρώ

2.660

Γενική Κυβέρνηση

3

Κεντρική Κυβέρνηση

3

Τοπική Αυτοδιοίκηση

0

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

0

Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά

2.658

Σε ευρώ

2.490

Σε λοιπά νομίσματα

168

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ)

0

Καταθέσεις όψεως

0

Προθεσμίας

0

Ρέπος

0

εκ των οποίων ΤΕΑ

0

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

636

Καταθέσεις όψεως

371

Προθεσμίας

218

Ρέπος

47

εκ των οποίων Επενδυτικoί Οργανισμοί*

140

Καταθέσεις όψεως

56

Προθεσμίας

83

Ρέπος

0

Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

1.412

Καταθέσεις όψεως

1.033

Προθεσμίας

110

Ρέπος

269

Νοικοκυριά και Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΙΜΚΙ)

609

Καταθέσεις όψεως

52

Ταμιευτηρίου

309

Προθεσμίας

248

Ρέπος

0

εκ των οποίων ΙΜΚΙ

0

Μη Κάτοικοι ζώνης ευρώ

6.370

Καταθέσεις όψεως

2.273

Ταμιευτηρίου

922

Προθεσμίας

3.175

Ρέπος

0

Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία (που συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στη λογιστική)

32.312

Σύνολο καταθέσεων και ρέπος

213.096

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here