Αθλητισμός οφέλη υγεία: Η γιόγκα ως επικουρική θεραπεία σε ασθενείς με ημικρανία

Η ημικρανία είναι ένας επεισοδιακός πονοκέφαλος που απαιτεί μακροχρόνια αντιμετώπιση. Η διαχείριση της μέσω της θεραπείας γιόγκα θα μείωνε το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής με θετικά οφέλη για την υγεία, επισημαίνει μελέτη*. Η γιόγκα έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής, μειώνει το επεισόδιο πονοκεφάλου και τη φαρμακευτική αγωγή. Ο στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της γιόγκα ως επικουρικής θεραπείας σε ασθενείς με ημικρανία μέσω της αξιολόγησης της κλινικής έκβασης και των τεστ αυτόνομων λειτουργιών.

Μέθοδος μελέτης

Οι ασθενείς με ημικρανία έλαβαν τυχαία είτε συμβατική φροντίδα είτε μαθήματα γιόγκα με συμβατική φροντίδα. Η ομάδα που έκανε και γιόγκα έλαβε μέρος σε συνεδρίες πρακτικής γιόγκα για 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 εβδομάδες, παράλληλα με τη συμβατική φροντίδα. Κλινική αξιολόγηση (συχνότητα, ένταση κεφαλαλγίας και επίπτωση κεφαλαλγίας) και έλεγχος αυτόνομης λειτουργίας έγιναν στην έναρξη και στο τέλος της παρέμβασης από τους μελετητές.

Ομάδα συμβατικής φροντίδας

Οι ασθενείς με ημικρανία έλαβαν συμβατική φροντίδα για 6 εβδομάδες. Έγινε σύσταση στους ασθενείς να τηρούν ημερολόγιο κεφαλαλγίας για αυτή την περίοδο. 1 εβδομάδα μετά την αρχική αξιολόγηση, η επιβεβαίωση της τήρησης ημερολογίου κεφαλαλγίας έγινε με τηλεφωνική συνομιλία ή προσωπική επαφή. Στο τέλος των 6 εβδομάδων μετά την παρέμβαση, έγινε αξιολόγηση και συγκεντρώθηκε το ημερολόγιο κεφαλαλγίας.

Ομάδα Γιόγκα με συμβατική θεραπεία

Οι ασθενείς με ημικρανία που λάμβαναν συμβατική φροντίδα και θεραπεία γιόγκα επισκέφτηκαν μαθήματα γιόγκα για 30 συνεδρίες (5 ημέρες την εβδομάδα για 6 εβδομάδες). Τους ζητήθηκε να διατηρούν ημερολόγιο πονοκεφάλου για όλη τη διάρκεια της μελέτης. Στο τέλος των 6 εβδομάδων, έγινε αξιολόγηση μετά την παρέμβαση και συλλέχθηκε το ημερολόγιο κεφαλαλγίας. Η παρέμβαση της γιόγκα περιελάμβανε καθημερινή πρακτική ασκήσεων χαλάρωσης, ασκήσεις αναπνοής, ασάνες ή στάσεις που γίνονται με επίγνωση και Shavasana. Κάθε συνεδρία γιόγκα διαρκούσε περίπου μία ώρα και έγινε από εκπαιδευμένο γιόγκα θεραπευτή.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Και οι δύο ομάδες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στις κλινικές μεταβλητές, αλλά μεγαλύτερη βελτίωση κατέγραψε η ομάδα που λάμβανε και θεραπεία γιόγκα. Βελτίωση του πενυμονογαστρικού τόνου – κλειδί για την ενεργοποιήση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος – με μειωμένη συμπαθητική δραστηριότητα παρατηρήθηκε σε ασθενείς με ημικρανία που έλαβαν γιόγκα ως επικουρική θεραπεία.

Συμπεράσματα μελέτης

Η παρέμβαση έδειξε σημαντική κλινική βελτίωση και στις δύο ομάδες. Ωστόσο, η συχνότητα και η ένταση του πονοκεφάλου μειώθηκαν περισσότερο στην ομάδα που έκανε γιόγκα παράλληλα με τη λήψη συμβατικής φροντίδας συγκριτικά με την ομάδα που λάμβανε μόνο τη συμβατική φροντίδα. Επιπλέον, η θεραπεία γιόγκα ενίσχυσε τον τόνο του πνευμονογαστρικού και μείωσε τη λειτούργία του συμπαθητικού, βελτιώνοντας έτσι την καρδιακή ισορροπία. Συμπερασματικά, η θεραπεία γιόγκα θα μπορούσε να ενσωματωθεί αποτελεσματικά ως επικουρική θεραπεία σε ασθενείς με ημικρανία, καταλήγουν οι ερευνητές.

*Effect of Yoga on migraine: A comprehensive study using clinical profile and cardiac autonomic functions

Ακολουθεί βίντεο:

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here