«Με όραµα για την Πεντέλη»

«Με όραµα για την Πεντέλη» : Είναι μια νέα ομάδα ανθρώπων που ενδιαφέρεται για την πόλη της Πεντέλης με όραμα, αρχές, έχοντας συγκεκριμένη αποστολή, με στόχους, καινοτομίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν, μεθοδικά και με στόχο το καλό της πόλης. Πιο συγκεκριμένα :

Ποιοι είµαστε:

-Είµαστε µια οµάδα νέων ανθρώπων χωρίς “χρίσµα” που απαρτίζεται από άξιους και ικανούς επαγγελµατίες, οικογενειάρχες µε πλούσιο κοινωνικό έργο.

-Με δέσµευση για προσφορά στην Πόλη και όρεξη για δουλειά.

-Με προσήλωση στο µέλλον και αξιοποιώντας το καλό παρελθόν.

Το Όραµά µας:

-Να αναδείξουµε το Δήµο Πεντέλης σε σύγχρονο Δήµο µε καινοτόµες ιδέες και νέες πρακτικές.

Οι Αρχές µας:

-Ανθρωποκεντρική προσέγγιση, προτεραιότητα στον άνθρωπο!

-Σεβασµός στην αντίθετη άποψη και δικαίωµα όλων στην συµµετοχή.

-Εκπροσώπηση του όλου και συνθετική δράση: Μετατροπή του ανταγωνισµού και της αντιπαράθεσης σε συναγωνισµό και «ευγενή άµιλλα».

Η Αποστολή µας:

-Να ενδυναµώσουµε την κοινωνική συνοχή των 3 Δηµοτικών Κοινοτήτων στην πράξη.

-Να ενεργοποιήσουµε την αίσθηση του συµµέτοχου Πολίτη στους Δηµότες µας. -Να συνεχίσουµε κάθε καλή πρακτική των προηγουµένων Δηµοτικών Αρχών και να εφαρµόσουµε παραδείγµατα άλλων επιτυχηµένων Δήµων αποσκοπώντας στη βελτίωση του δικού µας Δήµου.

Οι Στόχοι µας:

-Εστίαση σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, ΑΜΕΑ, άνεργοι νέοι.

-Εστίαση σε περιβάλλον, δάσος, ελεύθερους χώρους, καθαριότητα, κυκλοφοριακό και ασφάλεια δηµοτών.

-Εστίαση σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και στήριξη της τοπικής αγοράς. Δεν µπορεί να είναι µόνο στόχοι αλλά υποχρέωση κάθε Δηµοτικής Αρχής µε έµφαση στη διαφάνεια, την εντιµότητα και την καταπολέµηση της ανισότητας.

Η Μέθοδός µας:

-Μεταφέρουµε και εφαρµόζουµε τις καλύτερες λύσεις/πρακτικές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό για προβλήµατα που µας απασχολούν για χρόνια.

-Αξιοποιούµε το υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό του Δήµου, ενισχύοντάς το µε την κατάλληλη εκπαίδευση-κατάρτιση.

-Καθιερώνουµε τον θεσµό των ερωτηµατολογίων προς τους Δηµότες ώστε να συµµετέχουν στα κρίσιµα ζητήµατα για την εύρεση της καλύτερης λύσης.

Οι Καινοτοµίες µας:

-Ενισχύουµε την Παιδεία µε κέντρα επιµόρφωσης, σύγχρονα µέσα και καλλιέργεια δεξιοτήτων.

-Συνεργαζόµαστε µε Δήµους της Ευρώπης για την ανάληψη απ’ ευθείας Διακρατικών Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και αντίστοιχους πόρους.

-Εφαρµόζουµε στο Δήµο την επιτυχηµένη µέθοδο υλοποίησης έργων µε Σύµπραξη Δηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ) για τον σχεδιασµό και εκτέλεση έργων υποδοµής και ανάπτυξης.

-Αξιοποιούµε τον θεσµό των χορηγιών για επί µέρους θέµατα που απαιτούν πόρους που δεν υπάρχουν.

-Στηρίζουµε τις οικονοµικές υπηρεσίες του Δήµου µε τη συνδροµή ελεγκτικού µηχανισµού για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και των οικονοµικών καταστάσεων του Δήµου.

Το Σχέδιο Δράσης µας:

-Προσδιορισµός των στόχων µας προς υλοποίηση (µε συµµετοχή όλων των Δηµοτικών παρατάξεων) διαχωρίζοντας τους σε άµεσους µε χρονικό ορίζοντα ενός έτους, σε βραχυπρόθεσµους µε ορίζοντα τριετίας και σε µεσοπρόθεσµους µε ορίζοντα πενταετίας.

-Καθιερώνουµε ηµέρα του δήµαρχου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα όπου θα πραγµατοποιείται ανοιχτή συζήτηση για τα θέµατα των πολιτών που αφορούν στο Δήµο. -Πρόσβαση στη Δηµοτική Αρχή και το Δήµαρχο.

Μαζί , «Με όραµα για την Πεντέλη»
ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here