10 Δεκεμβρίου 2023

ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟ ΥΓΕΙΑ

Τι γνωρίζετε για το μουρουνέλαιο;

Τι γνωρίζετε για το μουρουνέλαιο; Το μουρουνέλαιο είναι το λίπος που παράγεται από το συκώτι του ψαριού Gadus Το μουρουνέλαιο (ηπατοϊχθυέλαιο) αποτελεί ένα είδος ιχθυελαίου....

Τελευταίες Ειδήσεις