3 Δεκεμβρίου 2023

ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ

Τι είναι η αποπροσωποποίηση και πώς σχετίζεται με το άγχος;

Η αποπροσωποποίηση είναι μια διαταραχή της αντίληψης, που συνίσταται σε μεταβολή στη συνηθισμένη αίσθηση πραγματικότητας του ατόμου όσον αφορά τον εαυτό του. Κάποιος που...

Τι είναι η αποπροσωποποίηση και πώς σχετίζεται με το άγχος;

Η αποπροσωποποίηση είναι μια διαταραχή της αντίληψης, που συνίσταται σε μεταβολή στη συνηθισμένη αίσθηση πραγματικότητας του ατόμου όσον αφορά τον εαυτό του. Κάποιος που...

Τελευταίες Ειδήσεις