10 Δεκεμβρίου 2023

ΑΣΦΑΛΗ ΜΩΡΑ

Χαρούμενα μωρά, τα ασφαλή μωρά

Η Woodhouse, αναπληρώτρια καθηγήτρια συμβουλευτικής ψυχολογίας, μελέτησε 83 μητέρες χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και βρέφη ηλικίας 4,5 μηνών, 7 μηνών, 9 μηνών και 12 μηνών...

Χαρούμενα μωρά, τα ασφαλή μωρά

Η Woodhouse, αναπληρώτρια καθηγήτρια συμβουλευτικής ψυχολογίας, μελέτησε 83 μητέρες χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και βρέφη ηλικίας 4,5 μηνών, 7 μηνών, 9 μηνών και 12 μηνών...

Τελευταίες Ειδήσεις