30 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο μεγάλος πόνος του Μεγάλου Βασιλείου

Εἶναι κακό πρᾶγμα νά ὑπάρχουν ἀκαθαρσίες στήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ σου. Ὅμως, εἶναι ἀκόμα πιό κακό, νά τίς βλέπεις, καί νά μήν κάνεις κάτι γιά...

Τελευταίες Ειδήσεις