9 Δεκεμβρίου 2023

ΣΕΣΚΛΟ

Προϊστορικοί “στρατοί” της Ελλάδας: Από τον λίθο στο μέταλλο και τον ίππο

Ο ελληνικός χώρος κατοικήθηκε προ εκατοντάδων χιλιάδων ετών. Τα πρώτα πάντως ευρήματα όπλων είναι πολύ μεταγενέστερα και χρονολογούνται στην μέση παλαιολιθική περίοδο. Τα ευρήματα...

Τελευταίες Ειδήσεις