4 Δεκεμβρίου 2023

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η Τουρκία επαναφέρει φόρο 0,1% σε ορισμένες πωλήσεις σε συνάλλαγμα

Η Τουρκία θα επαναφέρει φόρο 0,1% σε ορισμένες συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, προχωρώντας σε μια κίνηση που θα αυξήσει τα έσοδα του προϋπολογισμού, αλλά...

Τελευταίες Ειδήσεις