Οι όροι και οι προυποθέσεις για τη φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Tους όρους και τις προυποθέσεις για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και την  απόκτηση Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ανακοίνωσε η ΕΣΔΥ.

Σύμφωνα με την ΕΣΔΥ, το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), έως διακόσιοι είκοσι (220), πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.

Η φοίτηση στα ΠΜΣ είναι είτε πλήρης, (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα) είτε μερική (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για το πλήρους φοίτησης ή στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 για το μερικής φοίτησης. Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Πιο αναλυτικά:

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας (ΠΜΣ ΔΥ), θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΠΜΣ ΔΥΥ) θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές επιστήμες.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας (ΠΜΣ ΕΠΥ) θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν, συνολικά, έως πενήντα (50) φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά, από 20 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαΐου 2019. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι επιλέγουν τον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://esdy.classter.com/actions/admission.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here