3 Οκτωβρίου 2023

Ανέκδοτα

Ανέκδοτο: Η πάλη και τα κέρατα

Αστείο ανέκδοτο: Θεέ και κύριε