ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ιδιοκτησία: G POINT ADV M.IKE

Διεύθυνση: Παπαδά 2, 115 25, Νέο Ψυχικό

ΑΦΜ: 801181261, ΔΟΥ: Ψυχικού

Αρ. ΓΕΜΗ: 151199501000

Νόμιμος Εκπρόσωπος/Διαχειριστής: Άγγελος Μπαταγκιώνης

Ιδιοκτησία-Δικαιούχος του ονόματος τομέα (domain name): G POINT ADV M.IKE

Διευθυντής: Άγγελος Μπαταγκιώνης

Τεχνική Διαχείριση: Γιώργος Δημητρίου

Εμπορική Διαχείριση: G POINT ADV SMPC 

Τηλέφωνο: 2118008505

e-mail επικοινωνίας: [email protected]

Το www.tromaktiko.gr συμμορφώνεται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).