Ποιες αλλαγές έρχονται για όσους αγρότες ασχολούνται με το υπαίθριο εμπόριο

Αγρότες – Όλες οι ειδήσεις: Αφορά τους αγρότες που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. 

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στην Βουλή τροποποιείται ο Ν. 4494/2017, που αφορά υπαίθριο εμπόριο και Επιμελητήρια.

Σύμφωνα με το Άρθρο 46 ο παραγωγός ενημερώνει τις Kαταστάσεις Διακινούμενων Προϊόντων αναγράφοντας μία συγκεντρωτική μηνιαία καταγραφή, ανά προϊόν, σχετικά με τις ποσότητες με βάση τις αιτιολογίες που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του νόμου (προς πώληση, επιστροφές-μη πωληθέντα, καταστροφή).

Η ενημέρωση γίνεται για κάθε μήνα, εντός των πρώτων πέντε ημερολογιακών ημερών του επόμενου μήνα.

Η κάθε καταγραφή, ανά προϊόν, πρέπει να συμφωνεί με τις ποσότητες και τα μεγέθη που προκύπτουν για τα αντίστοιχα προϊόντα από τα παραστατικά που υποχρεούται να τηρεί ο παραγωγός.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και δραστηριοποιούνται στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, καθώς και βεβαίωσης ταμειακής μηχανής.

Διευθετεί την απαλλαγή των αδειούχων παραγωγών πωλητών από την καταβολή του ημερήσιου τέλους στις λαϊκές αγορές, στην περίπτωση κατά την οποία επιτυγχάνεται η πώληση του συνόλου των ποσοτήτων των προϊόντων που αναγράφονται στην διοικητική άδεια και πριν τη λήξη αυτής όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here