Κωστόπουλος: «Κανείς δεν λείπει στους τηλεθεατές. Ουδείς αναντικατάστατος»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος επέστρεψε στην τηλεόραση, μέσα από το Open tv, και εξομολογείται ότι μάλλον δεν είχε λείψει στους τηλεθεατές.

Ο παρουσιαστής αναφέρεται επίσης στα talk shows, αλλά και στο πρότυπο της αμερικανικής τηλεόρασης, η οποία αποτελεί πηγή έμπνευσης της Ευρωπαϊκής.

Επιστροφή στην τηλεόραση έπει­τα από ένα συγκεκριμένο διάστημα αποχής. Σου είχε λείψει;

Ναι, μου είχε λείψει., Παλιά δεν ήθελα να κάνω τηλεόραση. Για περίπου 15 χρόνια. Με «έψησε» το 2010 η Ρούλα Κορομηλά για την κριτική επιτροπή στο «GREEK IDOL». Είχε προηγηθεί βέβαια ο «Πέτρος και ο Λύκος» και το «Αργά» τη δεκαετία του 1990 στο Star. Μετά ήρθε το «Βρά­δυ». Από τότε με «έβριζα» για το προη­γούμενο διάστη­μα που σου ανέφερα και στο οποίο δεν ήθε­λα να κάνω τη­λεόραση. Τώ­ρα μου έλειψε. Φέτος φθάσα­με τρεις φο­ρές κοντά στο να ξεκινήσου­με – σε διαφο­ρετικά κανά­λια. Δεν έκα­τσε τότε, έκατσε τώρα στο Open.

Εσείς πιστεύεις ότι είχες λείψει από τους τηλεθεατές;

Οχι, κανείς δεν λείπει. Ουδείς αναντι­κατάστατος. Εντάξει, υπήρξαν άνθρω­ποι που μου είπαν «μας έλειψες», αλλά η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια η τηλεόραση έχει αλλάξει πολύ. Ηταν πε­ρισσότερο έλλογη πριν. Τώρα έχει γυρίσει πολύ στον χαβαλέ και τύποι σαν και μένα έγιναν ψιλοάχρηστοι (γέλια).

 Γιατί το λες αυτό;

 Πολλοί είναι σε αυτήν την κατηγορία Υπήρχαν πολλές εκπομπές λόγου και πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει εκτός. Αλλαξε το τοπίο.

 Λείπει δηλαδή η βραδινή ενημέ­ρωση με την, κλασική της έννοια; Τα talk shows;

Ναι, γιατί υπάρχει παντού εκτός Ελλά­δας. Οχι ότι τα τελευ­ταία χρόνια γινό­ταν σωστά στην Ελλάδα, Με πολ­λούς καλεσμέ­νους να παρεμ­βαίνουν συνέχεια και στο τέλος να μην ακούγεται τί­ποτα. Ηταν πανη­γύρι.

Ηταν πάντα για σένα πρότυ­πο η αμερικανι­κή τηλεόραση;

Η τηλεόραση είναι αμερικανική. Η ευρω­παϊκή τηλεόραση ακολουθεί σχεδόν κατά γράμμα την αμερικανική. Οι περισσότε­ρες τυπολογίες προγραμμάτων εκεί ξεκί­νησαν. Πρωινές εκπομπές, ενημερωτικές εκπομπές μεγάλων αποκαλύψεων. Φυσι­κά η τηλεόραση προσαρμόζεται στα γούστα και στην κουλτούρα του κάθε λαού. Στην Αμερική, όμως, η οικονομία στηρίζει την καλή τηλεόραση,

Πηγή: Τv έθνος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here