Τέλη κυκλοφορίας… και στα σκάφη αναψυχής – Πότε και που καταβάλλεται το τέλος

Με το νέο νόμο θεσμοθετείται από την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημεροπλοίων (ΤΕ.Π.Α.Η.) ανεξαρτήτως σημαίας.

Όλα όσα βρίσκονται από 2-4-2019 εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Εξαιρούνται τα παροπλισμένα ή κατεσχεμένα σκάφη, τα «παραδοσιακά πλοία» και τα ευρισκόμενα σε δηλωθείσα κατάσταση ακινησίας, η οποία πιστοποιείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

(α) Το τέλος

Το χρηματικό ύψος του εν λόγω τέλους ανέρχεται σε:

* 16 ευρώ το μήνα ή 192 ευρώ το χρόνο για τα πλοία αναψυχής μήκους άνω των 7 έως 8 μέτρων.
* 25 ευρώ το μήνα ή 300 ευρώ το χρόνο για τα πλοία αναψυχής μήκους άνω των 8 έως 10 μέτρων.
* 33 ευρώ το μήνα ή 396 ευρώ το χρόνο για τα πλοία αναψυχής μήκους άνω των 10 έως 12 μέτρων.
* 8 ευρώ ανά μέτρο το μήνα ή 96 ευρώ ανά μέτρο το χρόνο για τα πλοία αναψυχής άνω των 12 μέτρων και τα τουριστικά ημερόπλοια.

(β) Οι εκπτώσεις

Ειδικά για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια, ισχύει έκπτωση 25%. Για παράδειγμα, το ετήσιο τέλος για ένα ιδιωτικό πλοίο αναψυχής μήκους 12 μέτρων ανέρχεται σε 1.152 ευρώ (96 ευρώ ανά μέτρο Χ 12 μέτρα), ενώ για ένα επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή ένα τουριστικό ημερόπλοιο ίδιου μήκους, για το οποίο ισχύει έκπτωση 25%, το τέλος διαμορφώνεται στα 864 ευρώ {(1.152 ευρώ – (1.152 ευρώ Χ 25%)}.

Επιπλέον:

Παρέχεται έκπτωση 25% στο οφειλόμενο ποσό στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων, υπό την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης, για το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η συγκεκριμένη έκπτωση.

Παρέχεται περαιτέρω έκπτωση 20% στο οφειλόμενο ποσό, στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων και ανεξαρτήτως της σημαίας τους, εφόσον εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και για όλη τη διάρκεια του έτους. Η έκπτωση χορηγείται με την προϋπόθεση της εφάπαξ καταβολής ή προκαταβολής του ετήσιου τέλους, για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος. Δεν ισχύει για το τρέχον πρώτο έτος εφαρμογής (2019).

Παρέχεται έκπτωση 10% στο οφειλόμενο ποσό, στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής για το συνολικό τρέχον έτος ή εφάπαξ προκαταβολής για το επόμενο ημερολογιακό έτος, τους μήνες Ιανουάριο του τρέχοντος ημερολογιακού έτους ή Δεκέμβριο προηγούμενου έτους αυτού που αφορά, αντίστοιχα.

(γ) Πότε καταβάλλεται το τέλος

Το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται για κάθε μήνα παραμονής στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η καταβολή διενεργείται πριν από την έναρξη του μήνα για τον οποίο οφείλεται το τέλος και δύναται να αφορά και περισσότερους του ενός μήνες.

Σύμφωνα με το νόμο η πληρωμή για εφάπαξ καταβολή για 12 μήνες γίνεται το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους ή τον μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους. Ωστόσο για φέτος μόνο οι ιδιοκτήτες σκαφών θα χρεωθούν μόνο για τους μήνες Απρίλιο-Δεκέμβριο.

) Που και πως καταβάλλεται

Η μηνιαία καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. γίνεται με κωδικό πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου που εκδίδεται μέσω της εφαρμογής «Etepai» στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), και πληρωμής είτε μέσω της εφαρμογής e-παράβολο είτε στις τράπεζες.

Αν δεν είναι δυνατή η έκδοση κωδικού πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου μέσω της εφαρμογής «Etepai» τότε η πληρωμή πραγματοποιείται σε Δ.Ο.Υ. ή σε Λιμενική Αρχή.

(ε) Πρόστιμο

Σε περίπτωση μη καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η., επιπλέον της πληρωμής του τέλους, επιβάλλεται από την Aρχή που τη διαπιστώνει και διοικητικό πρόστιμο, ως ακολούθως:

α. για τα ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων έως και οκτώ (8) μέτρα, εκατόν ενενήντα ευρώ (190€),

β. για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων και έως και δέκα (10) μέτρα, τριακόσια ευρώ (300€),

γ. για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα, τετρακόσια ευρώ (400€),

δ. για τα ολικού μήκους άνω των δώδεκα (12) μέτρων, χίλια εκατό (1.100) ευρώ.

(στ) Ηλεκτρονικό Μητρώο

Υπενθυμίζεται ότι τα:

1) Επαγγελματικά Πλοία Αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας,

2) Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια και

3) Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής υπό ελληνική σημαία,

σύμφωνα με την Αριθ. ΠΟΛ1209/12-11-2018 Κ.Υ.Α. (Β’ 5092) είναι υπόχρεα προς ορθή καταχώρηση των στοιχειών τους στην εφαρμογή «e-Μητρώο Πλοίων» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

(ζ) Μέχρι πότε και που πρέπει να γίνει η καταχώρηση

Η αίτηση καταχώρησης πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής αντίστοιχα, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την αρχική νηολόγηση του Ιδιωτικού Πλοίου Αναψυχής ή την εγγραφή του στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.). Για τα ήδη νηολογημένα ή λεμβολογημένα, ως άνω σκάφη, η προθεσμία καταχώρισης τους στην ανωτέρω εφαρμογή έχει οριστεί η 15η Μαίου 2019.

Σχετικές πληροφορίες αναφορικά με το ΤΕ.Π.Α.Η. έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο https://www.aade.gr/polites/etepaiκαθώς και στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. σε μορφότυπο ερωτήσεων-απαντήσεων.
ii. Σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την εφαρμογή «e-Μητρώο» έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο https://www.aade.gr/polites/mitroo-ploion.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ