Τροπολογίες του ΚΚΕ για Πανελλήνιες, απόφοιτους σχολών και μετεγγραφές φοιτητών

Η ΚΟ του ΚΚΕ κατέθεσε τρεις τροπολογίες στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», με θέμα, “Ρύθμιση για φοιτητές και απόφοιτους Τμημάτων που συγχωνεύονται, απορροφώνται, καταργούνται με το παρόν νομοσχέδιο”, “Ρυθμίσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις” και “Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών”.

Συγκεκριμένα το ΚΚΕ με την πρώτη τροπολογία προτείνει «Απόφοιτοι των Τμημάτων των ΑΤΕΙ που συγχωνεύονται με Πανεπιστημιακά Τμήματα και έχουν αποφοιτήσει πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και εγγεγραμμένοι φοιτητές ανεξαρτήτως έτους σπουδών, λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο με τα νέα πτυχία που θα προκύψουν από τα αντίστοιχα Τμήματα των παραπάνω Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την αντιστοιχία που ορίζει ο νόμος σε κάθε περίπτωση.

Για τους απόφοιτους προ του 2001 και για απόφοιτους Τμημάτων 4ετούς που εξισώνονται με τον παρόντα νόμο με Τμήματα 5ετούς φοίτησης, μπορεί να προβλέπεται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων, που θα ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του Πανεπιστήμιου. Ο κύκλος μαθημάτων για τους απόφοιτους ειδικότερα παρέχεται δωρεάν, σε ώρες και μέρες που να εξυπηρετούν εργαζόμενους, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Ταυτόχρονα, αποκτούν αυτόματα όλα τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από την παραπάνω ισοτίμηση του πτυχίου τους».

Στην ίδια τροπολογία προτείνει, επίσης, «για τους απόφοιτους και εγγεγραμμένους φοιτητές των Τμημάτων εκείνων που συγχωνεύονται με αποτέλεσμα να προκύπτουν Τμήματα σε νέα επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία δεν προϋπήρχαν στα συγχωνευόμενα Ιδρύματα, δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων που θα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος και να ισοτιμήσουν το πτυχίο τους με το αντίστοιχο πτυχίο που θα παρέχει το αντίστοιχο πανεπιστημιακό Τμήμα, όπως προκύπτει από τη συγχώνευση.

Ο κύκλος μαθημάτων παρέχεται δωρεάν, σε ώρες και μέρες που να εξυπηρετούν εργαζόμενους, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Στους παραπάνω απόφοιτους που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα, παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις και σχετικές άδειες, ώστε να παρακολουθήσουν τον απαραίτητο κύκλο μαθημάτων για την ισοτίμηση του πτυχίου τους με τίτλο πανεπιστημιακό».Για τις πανελλαδικές

Στην τροπολογία που αφορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, το ΚΚΕ προτείνει να προστεθεί στο άρθρο 4 του νόμου 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους 4342/2015, και 4351/2015, εδάφιο με έναρξη ισχύος από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο οποίο να διατυπώνεται ότι «οι υποψήφιοι για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν το δικαίωμα κατοχύρωσης βαθμολογίας σε μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Το δικαίωμα αυτό εκτείνεται δυνητικά σε πάνω από μια εξεταστικές δοκιμασίες”.

Όσον αφορά στις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών, το ΚΚΕ προτείνει με την τροπολογία που κατέθεσε δικαίωμα για αίτηση μετεγγραφής να “έχουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές, εφόσον το ετήσιο κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 25.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τις οικογένειες ανέργων

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες (διαζευγμένοι, με αποθανόντα σύζυγο, ανύπαντροι γονείς κ.τ.λ.) και τους επιτυχόντες που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών (με συγκεκριμένες προϋποθέσεις), με αναπηρία 67% και άνω, η δυνατότητα μετεγγραφής δεν λαμβάνει υπόψη εισοδηματικά κριτήρια».

Προτείνει ακόμα: «Για τις περιπτώσεις όπου ένα τουλάχιστον μέλος της οικογένειας είναι άνεργο, λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση αυτή στο τελευταίο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Για τις περιπτώσεις που τουλάχιστον ένα παιδί (αδερφός-αδερφή) σπουδάζει σε άλλη πόλη, πλην της πόλης εισαγωγής του αιτούντος και έχει εγγραφεί στο τρέχον έτος σπουδών, η δυνατότητα μετεγγραφής δεν λαμβάνει υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Για τα παιδιά τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών, επίσης, η δυνατότητα μετεγγραφής δεν λαμβάνει υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Για τους σπουδαστές Τμημάτων ΤΕΙ δίνεται η δυνατότητα να ζητήσουν μετεγγραφή στα νέα Τμήματα που προκύπτουν μετά από συγχωνεύσεις Τμημάτων ΤΕΙ με πανεπιστημιακά Τμήματα, με την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων, οριζόμενο από τη Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής, προκειμένου να ισοτιμηθούν τα αντίστοιχα πτυχία».

«Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας για αντίστοιχα τμήματα με αυτό που έχουν περάσει έως τριών διαφορετικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ. Η δυνατότητα μετεγγραφής ισχύει και για φοιτητές που βρίσκονται μέχρι το 5ο έτος. Ισχύει επομένως αναδρομικά και για τους εισαχθέντες από το 2014 και εξής.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κάθε αντίθετη σχετική διάταξη νόμου, καθώς και το όριο μεταφερόμενων θέσεων σε ποσοστό του 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα, καταργούνται» καταλήγει στην τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ.

Πηγή: www.newsit.gr

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ