Η Sanofi καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 9,4% των κερδών

Η αύξηση πωλήσεων(2) το 1ο τρίμηνο προέρχεται από τις μονάδες Ειδικής Φροντίδας, Εμβολίων και τη σημαντική συνεισφορά των Αναδυόμενων Αγορών

• Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €8.391 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,2% σε στοιχεία αναφοράς, 4,2%(2) σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER) και 3,8% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος/σταθερή διάρθρωση (CER/CS)(3).
• Οι πωλήσεις της Sanofi Genzyme αυξήθηκαν κατά 30,8% (16,0% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος/σταθερή διάρθρωση [CER/CS](3)), χάρη στο dupilumab και την ενσωμάτωση της Bioverativ.
• Οι πωλήσεις της μονάδας Εμβολίων αυξήθηκαν κατά 20,1%, αποτυπώνοντας την ανάκαμψη και την ανάπτυξη του Pentaxim® στην Κίνα και τις ισχυρές επιδόσεις του Menactra® στις Αναδυόμενες Αγορές.
• Οι πωλήσεις του τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας αυξήθηκαν κατά 0,6%, καθώς η ανάπτυξη της μονάδας των Αναδυόμενων Αγορών υπερκάλυψε τις μειωμένες πωλήσεις στις ώριμες αγορές και την πώληση μη βασικών δραστηριοτήτων.
• Οι πωλήσεις της Παγκόσμιας Επιχειρησιακής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας μειώθηκαν κατά 17,0% (-11,8% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος/σταθερή διάρθρωση [CER/CS]) λόγω του αρνητικού αντίκτυπου από τις μειωμένες πωλήσεις του τομέα του Διαβήτη και την πώληση των δραστηριοτήτων γενοσήμων στην Ευρώπη.
• Οι πωλήσεις των Αναδυόμενων Αγορών(4) κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη (αύξηση κατά 13,6%) σε όλες τις περιοχές, στηριζόμενες κυρίως στις πωλήσεις στην Κίνα.

Η αύξηση των κερδών δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) το 1ο τρίμηνο του 2019 αντικατοπτρίζει τις επιδόσεις των πωλήσεων, τον ευνοϊκό συνδυασμό προϊόντων και τον έλεγχο των δαπανών

  • Τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων το 1ο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκαν κατά 10,5% αγγίζοντας τα €1.765 εκατομμύρια και 9,0% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος.
  • Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) κατά το 1ο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 9,4% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος αγγίζοντας τα €1,42.
  • Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) βάσει IFRS ανήλθαν σε €0,91 (αύξηση κατά 12,3%).

Επιβεβαίωση της πρόβλεψης για τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή EPS(1) για το οικονομικό έτος 2019

  • Η Sanofi συνεχίζει να αναμένει ότι τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) για το 2019 θα σημειώσουν αύξηση μεταξύ 3% και 5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)(5) εξαιρουμένων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων. Εφαρμόζοντας τον μέσο όρο των συναλλαγματικών ισοτιμιών του Απριλίου 2019, η επίπτωση του συναλλάγματος στα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) για το 2019 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου 2%.

Σημαντικές εγκρίσεις προϊόντων Έρευνας & Ανάπτυξης από τις Ρυθμιστικές Αρχές

  • Το dupilumab εγκρίθηκε στις ΗΠΑ για την ατοπική δερματίτιδα σε έφηβους ασθενείς.
  • Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ έκανε αποδεκτό προς εξέταση κατά προτεραιότητα (Priority Review) τον εγκριτικό φάκελο του dupilumab για ενήλικες με χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες.
  • Η Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) πρότεινε την έγκριση του dupilumab στην ΕΕ για το σοβαρό άσθμα σε ενήλικες και εφήβους.
  • Εγκρίθηκε η επέκταση ένδειξης του alirocumab από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) ώστε να περιλαμβάνει τη μείωση του κινδύνου καρδειαγγειακών συμβαμάτων σε κατάλληλους ασθενείς.
  • Το cemiplimab εγκρίθηκε στον Καναδά για το πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος.

Η Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) πρότεινε την έγκριση στην ΕΕ και ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ εξέδωσε Πλήρη Απαντητική Επιστολή (CRL)(6) όσον αφορά στο sotagliflozin για ενήλικες ασθενείς με διαβήτη Τύπου 1.

Ο κ. Olivier Brandicourt, Sanofi Chief Executive Officer, σχολίασε:

«Είμαι ικανοποιημένος με τη δυναμική αρχή που σημειώσαμε το 2019, καθώς παραμένουμε στη φάση ανάπτυξης καταγράφοντας αύξηση των κερδών δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) της τάξης του 9,4%. Πραγματοποιήσαμε με επιτυχία σημαντικές νέες κυκλοφορίες της Παγκόσμιας Επιχειρηματικής Μονάδας Ειδικής Φροντίδας, η οποία ωθείται από την εντυπωσιακή πορεία του dupilumab στην ατοπική δερματίτιδα και το άσθμα, και παράλληλα σημειώσαμε ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα των Εμβολίων. Επιπλέον, η νέα δομή των παγκόσμιων επιχειρησιακών μονάδων μας επέτρεψε να βελτιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης στην Κίνα & τις Αναδυόμενες Αγορές και να προσαρμοστούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχειρησιακή μονάδα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Με βάση τις επιδόσεις μας κατά το 1ο τρίμηνο, εξακολουθούμε να διατηρούμε την εμπιστοσύνη μας στην πρόβλεψη για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας το υπόλοιπο του έτους, παρά τη δύσκολη δυναμική που επικρατεί στη βιομηχανία».


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here