Οι παγίδες για τη δήλωση εισοδήματος από «μπλοκάκι»

Χιλιάδες εργαζόμενοι αμείβονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά είναι μισθωτοί. Είναι οι εργαζόμενοι με το λεγόμενο «μπλοκάκι».

Ποιοι θεωρούνται εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»

Είναι οι εργαζόμενοι που ενώ στην πραγματικότητα εργάζονται ως μισθωτοί, αμείβονται όμως ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Εργάζονται βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 3, ή, εφόσον υπερβαίνουν αυτόν τον αριθμό, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους και εφόσον δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία τους. Ακόμη, εξαιρούνται όσοι φορολογούμενοι αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, δηλαδή από άλλον εργοδότη.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

Please enter your comment!
Please enter your name here