Μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας η δωρεά οργάνων μετά από εγκεφαλικό θάνατο

Αποκλειστικά με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας θα επιτρέπεται η δωρεά οργάνων προς μεταμόσχευση μετά από εγκεφαλικό θάνατο. Αυτό προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη για τον «Καθορισμό  και εξειδίκευση  του  τρόπου  και των  τεχνικών  λεπτομερειών σχετικά με την εκδήλωση θετικής ή αρνητικής δήλωσης κάθε εν ζωή ατόμου ως προς την προσφορά οργάνων του για μεταμόσχευση».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, κάθε  ενήλικος πολίτης δύναται να εκφράσει τη  βούλησή  του για τη  δωρεά ενός   ή   περισσοτέρων   οργάνων   και   ιστών   προς  μεταμόσχευση, συμπληρώνοντας τη «ΔΗΛΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ», με την οποία εγγράφεται στο  «ΕΘΝΙΚΟ  ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ», που είναι ένα και ενιαίο και τηρείται στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (Ε.Ο.Μ).

Η αφαίρεση των οργάνων και ιστών, που ο δωρητής του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΔΩΡΗΤΩΝ  έχει δηλώσει,  με ελεύθερη  βούληση, ότι επιθυμεί να προσφέρει, λαμβάνει χώρα  μόνο  με την προϋπόθεση  διάγνωσης εγκεφαλικού  θανάτου και χωρίς να απαιτείται η συναίνεση της οικογένειας του. Τα όργανα και οι ιστοί για τα οποία ο δωρητής έχει εκφράσει τη βούλησή του να μην προσφέρει, αποκλείονται από τη διαδικασία δωρεάς.

Σύμφωνα με την απόφαση, κάθε  ενήλικος  πολίτης  δύναται  να  εκφράσει την  αντίθεσή  του  στη  δωρεά οργάνων  και  ιστών  συμπληρώνοντας  τη  «ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ  ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΚΑΙ  ΙΣΤΩΝ».  Με τη  δήλωσή του  αυτή  εγγράφεται  στο «ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΝΗΤΩΝ», το οποίο είναι ένα και ενιαίο και διατηρείται στον ΕΘΝΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ  (Ε.Ο.Μ).  Στην  περίπτωση  αυτή, εφόσον  ο  πολίτης  διαγνωστεί  με  εγκεφαλικό  θάνατο,  δεν  λαμβάνει χώρα δωρεά οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση.

Αντίστοιχα, οι πολίτες που  έχουν ενταχθεί είτε  στο  «ΕΘΝΙΚΟ  ΜΗΤΡΩΟ  ΔΩΡΗΤΩΝ»  είτε στο  «ΜΗΤΡΩΟ  ΑΡΝΗΤΩΝ»,  δύνανται  να  διαγραφούν  από  το  αντίστοιχο μητρώο  ανά πάσα στιγμή,  υποβάλλοντας τη  «ΔΗΛΩΣΗ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ  Η ΑΡΝΗΤΩΝ  ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ».

Σε  περίπτωση  που  ενήλικος  πολίτης  επέλθει  σε  κατάσταση  εγκεφαλικού θανάτου  και διαπιστωθεί από τον  Ε.Ο.Μ.  ότι δεν είναι ενταγμένος είτε  στο «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ» είτε στο «ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΝΗΤΩΝ» η απόφαση για την αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση, πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις Δωρεάς Οργάνων ή Άρνησης υποβάλλονται στον  ΕΟΜ  σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή με κάθε τρόπο που να διασφαλίζεται το γνήσιο της υπογραφής του πολίτη.  Στους τρόπους αυτούς περιλαμβάνονται:

Αυτοπροσώπως στην έδρα του Ε.Ο.Μ.

Με συστημένη επιστολή του πολίτη προς τον Ε.Ο.Μ, που περιέχει τη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο τη υπογραφής από αρμόδια δημόσια ή δημοτική αρχή.

Ηλεκτρονικά  μέσω  της  εφαρμογής  της  ιστοσελίδας  του  Ε.Ο.Μ.  και  χρήσης  των διαπιστευτηρίων του  TAXISNET (όνομα χρήστη,  κωδικός πρόσβασης)  για  την ταυτοποίηση των στοιχείων του πολίτη.

 Με κάθε άλλο τρόπο που ανακοινώνεται από τον Ε.Ο.Μ.

Με την εγγραφή  ενός πολίτη  στο  «ΕΘΝΙΚΟ  ΜΗΤΡΩΟ  ΔΩΡΗΤΩΝ»,  εκδίδεται  από  τον  Ε.Ο.Μ  «ΚΑΡΤΑ  ΔΟΤΗ»,  την  οποία  παραλαμβάνει  ο  πολίτης  είτε ταχυδρομικώς,  με  συστημένη  επιστολή,  είτε  αυτοπροσώπως  από την  έδρα του  Ε.Ο.Μ..  Η  μορφή  και  το  περιεχόμενο   της  κάρτας  καθορίζονται  με απόφαση του  ΔΣ  του  Ε.Ο.Μ..  Σε  περίπτωση  απώλειας,  η  Κάρτα  Δότη αντικαθίσταται κατόπιν επικοινωνίας του πολίτη με τον Ε.Ο.Μ.,  και υποβολή αιτήματος  αντικατάστασης.  Η  έλλειψη  Κάρτας  Δότη,  δεν  συνεπάγεται διαγραφή   από   το   «ΕΘΝΙΚΟ   ΜΗΤΡΩΟ   ΔΩΡΗΤΩΝ».

ΠΗΓΗ

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ