Επικουρικές συντάξεις: Κλείδωσε ο τρόπος υπολογισμού – Τι θα ισχύει

Κλείδωσε» ο τρόπος υπολογισµού της επικουρικής για όσους εργαζοµένους έχουν παράλληλο χρόνο σε πρώην επικουρικά ταµεία.

Ειδικότερα, – σύμφωνα με το Έθνος – οι ασφαλισμένοι µε παράλληλο χρόνο που υποβάλλουν αίτηση και συνταξιοδοτούνται από 1/1/2015 διατηρούν δικαίωµα προσαύξησης της επικουρικής τους εφόσον δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί τουλάχιστον από ένα πρώην επικουρικό ταµείο µέχρι 31/12/2014.

Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, υπέγραψε εγκύκλιο που οριστικοποιεί τον τρόπο υπολογισµού σύµφωνα µε το µοντέλο που ακολουθήθηκε και στην κύρια ασφάλιση.

Η εγκύκλιος αφορά µηχανικούς που εργάζονταν στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα που ασφαλίζονταν για δύο διαφορετικές εργασίες κ.ά. Προσοχή, ο χρόνος επικουρικής ασφάλισης από 1/1/2015 και µετά υπολογίζεται µε το σύστηµα νοητής κεφαλαιοποίησης, λαµβάνοντας υπόψη το ύψος των συσσωρευµένων εισφορών και το προσδόκιµο ζωής κατά τη συνταξιοδότηση. Η εγκύκλιος διευκρινίζει τα εξής:

– ∆ικαίωµα συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑΕΠ θεµελιώνεται εφόσον ο ασφαλισµένος κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης πληροί τις προϋποθέσεις (ηλικία και χρόνος ασφάλισης) τουλάχιστον σε έναν από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης και σε τουλάχιστον έναν από τους ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ φορείς επικουρικής ασφάλισης, χωρίς να ελέγχεται εάν πληρούνται ταυτόχρονα και οι προϋποθέσεις του δεύτερου φορέα. Για παράδειγµα, υπάλληλος ασφαλισµένος στο ∆ηµόσιο για κύρια σύνταξη και στο πρώην ΤΕΑΔΥ για επικουρική, εργαζόταν παράλληλα ως ιδιωτικός υπάλληλος, ασφαλισµένος στο ΙΚΑ και στο ΤΕΑΧ. Λαµβάνει κύρια σύνταξη από το ∆ηµόσιο και του χορηγείται επικουρική από το πρ. ΤΕΑΧ, βάσει των προϋποθέσεων του ΙΚΑ.

– Αν ο ασφαλισµένος πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και των δύο πρώην φορέων επικουρικής ασφάλισης, η σύνταξη υπολογίζεται και από τους δύο φορείς και χορηγείται το συµφερότερο ποσό. Για παράδειγµα, ασφαλισµένος για επικουρική παράλληλα στα πρώην ΤΕΑΧ και ΤΕΑ∆Υ θεµελιώνει δικαίωµα και στους δύο φορείς µετά την 1/1/2015. Ο ασφαλισµένος µπορεί να λάβει:

α) τµήµα επικουρικής για χρόνο µέχρι 31/12/2014 στο ΤΕΑ∆Υ, προσαύξηση για αυξηµένες στο πρώην ΤΕΑ∆Υ εισφορές και για χρόνο παράλληλης ασφάλισης στο πρώην ΤΕΑΧ µέχρι 31/12/2014 αλλά και τµήµα επικουρικής για χρόνο ασφάλισης από 1/1/2015 και µετά.

β) τµήµα επικουρικής για χρόνο µέχρι 31/12/2014 στο ΤΕΑΧ, προσαύξηση για αυξηµένες στο πρώην ΤΕΑΧ εισφορές και για χρόνο παράλληλης ασφάλισης στο ΤΕΑ∆Υ µέχρι 31/12/2014, αλλά και τµήµα επικουρικής για χρόνο από 1/1/2015 και µετά.

– Ο χρόνος που αναγνωρίστηκε µε εξαγορά λαµβάνεται υπόψη είτε για τον υπολογισµό του εκάστοτε τµήµατος της επικουρικής σύνταξης είτε για τον υπολογισµό της προσαύξησης. Οσοι υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1/1/2015 και εφεξής σε έναν πρώην φορέα επικουρικής ασφάλισης, θεωρείται ότι έχουν υποβάλει σχετικό αίτηµα και στον δεύτερο πρώην φορέα. Συνεπώς όλοι λαµβάνουν µια επικουρική για το σύνολο του χρόνου ασφάλισής τους. Για παράδειγµα, ιδιωτικός υπάλληλος ασφαλίζεται για δύο διαφορετικές εργασίες, παράλληλα στο πρώην ΤΕΑΥΕΚ (εµποροϋπάλληλοι) και στο ΕΤΕΑΜ (µισθωτοί ΙΚΑ). Την 1/9/2017 υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ/πρ. ΤΕΑΥΕΚ, συνεχίζει όµως την απασχόλησή του ως υπάλληλος γραφείου. Η επικουρική του υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ