Σταϊκούρας: Μεγάλες αλλαγές στη φορολογία σε δύο στάδια

Την μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, την αύξηση του ΑΕΠ και τον περιορισμό των δαπανών έθεσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ως τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης κατά τη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων.

Από το βήμα της Βουλής, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε πως πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη με υψηλότερους ρυθμούς, με υγιή δημόσια οικονομικά, με ευσταθή τραπεζικό τομέα, με κάλυψη του επενδυτικού χάσματος, με εξωστρεφή προσανατολισμό, με ψηφιακό αποτύπωμα, με συνεχώς αυξανόμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης, με δικαιότερη διανομή του παραγόμενου πλούτου και με ευημερία, για όλες και όλους.

«Προγραμματική δέσμευσή μας είναι η αύξηση και διατήρηση σε υψηλά επίπεδα του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας. Είναι η βελτίωση της σύνθεσης του πλούτου, με έμφαση στις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Είναι η δικαιότερη κατανομή του. Όλες οι πολιτικές μας, δημοσιονομικές, διαρθρωτικές και θεσμικές, θα είναι προσανατολισμένες στην επίτευξη αυτών των στόχων», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών.

Σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες ανέφερε πως προγραμματική δέσμευσή της κυβέρνησης είναι η εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών, των επενδύσεων, των έργων και των πολιτικών, η διενέργεια επισκοπήσεων δαπανών, σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ο καθορισμός και η υλοποίηση ρεαλιστικών οροφών δαπανών, σε όλα τα Υπουργεία και η προώθηση της λογιστικής μεταρρύθμισης.

Για το φορολογικό σύστημα ο κ. Σταϊκούρας είπε πως διαχρονικά παρουσιάζει αδυναμίες, ωστόσο τόνισε πως η απελθούσα όμως Κυβέρνηση το χρησιμοποίησε, μέσω της υπερφορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ως εργαλείο επίτευξης αχρείαστων υπερπλεονασμάτων.

«Προγραμματική δέσμευσή μας είναι μια νέα φορολογική πολιτική, με αναπτυξιακή διάσταση και κοινωνική μέριμνα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας», σημείωσε και εστίασε στις τρεις προτεραιότητες του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Όπως είπε:

«Πρώτη προτεραιότητα: Η άμεση και σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ. Η πρώτη δόση, τον Σεπτέμβριο, θα είναι μειωμένη – μεσοσταθμικά – κατά 22%. Δεν εξαιρείται κανείς από τη μείωση του φόρου. Ταυτόχρονα όμως λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας και για τη μεσαία τάξη. Συγκεκριμένα, για τις μικρές ιδιοκτησίες μέχρι 60.000 ευρώ η ανακούφιση θα είναι της τάξεως του 30%. Για 60.000 μέχρι 70.000 θα είναι 27%. Για 70.000 μέχρι 80.000, 25%. Για 80.000 μέχρι 1.000.000, 20%. Και για τις πολύ μεγάλες ιδιοκτησίες, μόλις 14.841 φορολογούμενοι, 10%», ανέφερε σχετικά.

Ως δεύτερη προτεραιότητα παρουσίασε την βελτίωση και διεύρυνση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Όπως απεκάλυψε, η ελάχιστη μηνιαία καταβολή μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ, προκειμένου περισσότεροι οφειλέτες να μπορέσουν να είναι συνεπείς στη ρύθμιση.

«Το επιτόκιο που επιβαρύνει σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώνεται από το 5% στο 3%, τόσο για να μην υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση του οφειλέτη, όσο και για λόγους ισότητας με τις οφειλές του Δημοσίου.Διευρύνεται η ρύθμιση, με την υπαγωγή σ’ αυτή όλων των νομικών προσώπων που έχουν βασική οφειλή μέχρι 1 εκατ. ευρώ.Για όσους εντάσσονται και παραμένουν στη ρύθμιση, αναστέλλονται οι κατασχέσεις και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης», είπε.

Ως τρίτη προτεραιότητα παρουσίασε την καλλιέργεια της φορολογικής συμμόρφωσης. «Η εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση που θα ψηφιστεί για τις 120 δόσεις, θα είναι η τελευταία! Το επαναλαμβάνω, η τελευταία! Μετά τη λήξη της, θα υπάρχει ένα μόνιμο, οικονομικά εύλογο και δίκαιο σύστημα πάγιων ρυθμίσεων, που θα αποτρέπει την ανάγκη καταφυγής σε έκτακτες ρυθμίσεις», είπε ο υπουργός.

Ο ίδιος απεκάλυψε πως μετά από το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο, προγραμματική δέσμευσή της κυβέρνησης είναι η κατάθεση ενός νέου με ορίζοντα υλοποίησης την τετραετία. Αυτό το νομοσχέδιο:

Θα απλοποιεί τη φορολογική νομοθεσία, ενσωματώνοντας στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όλες τις νομοθετικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια μέσα από τη δευτερογενή νομοθεσία της φορολογικής διοίκησης, τις εγκυκλίους και τη νομολογία Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Θα προβλέπει σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, τη μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28% στο 24% για τα εισοδήματα του 2019!

Θα ενσωματώνει τα διάσπαρτα φορολογικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων και των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη.

Θα ενισχύει πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και θα περιλαμβάνει μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.

Θα ευνοεί τις οικονομίες κλίμακας και τις συνέργειες, ειδικά στον πρωτογενή τομέα.

Θα αυξάνει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα, θα αποσαφηνίζει την έννοια της φορολογικής κατοικίας, θα ενισχύει το καθεστώς προσέλκυσης μη-κατοίκων στην Ελλάδα.

«Προγραμματική δέσμευσή μας είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, με την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, με την ηλεκτρονικοποίηση δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, με την ενίσχυση και αποκομματικοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών, όπως είναι το ΣΔΟΕ», ανέφερε ο υπουργός.

Για το τραπεζικό σύστημα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας είπε πως το καλοκαίρι του 2015 υπήρξε μια τρίτη, αχρείαστη, ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, με την οποία προστέθηκε κόστος στο Δημόσιο, μεταβλήθηκε η ιδιοκτησιακή δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων και έχασαν τεράστια ποσά οι φορολογούμενοι.

«Προγραμματική δέσμευσή μας είναι οι τράπεζες να αποτελέσουν, εκ νέου, μοχλό ανάπτυξης, μέσω της επανεκκίνησης χρηματοδότησης, με υγιή όμως τρόπο, επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Αυτό θα γίνει με την ενίσχυση του ενεργητικού των τραπεζών. “Κλειδί” γι’ αυτό είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, τα οποία ανέρχονται σήμερα στο 45% του συνόλου τους. Έτσι, εκτός των στόχων που έχουν ήδη τεθεί στα τραπεζικά ιδρύματα και οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει και τα δύο συστημικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Τράπεζα της Ελλάδος», σημείωσε ο ίδιος.

Για τις αποκρατικοποιήσεις ο υπουργός ανέφερε πως προγραμματική δέσμευσή είναι η επιτάχυνση του συμφωνηθέντος προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. «Θεωρούμε ότι οι αποκρατικοποιήσεις μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας όταν εντάσσονται σε ένα εθνικό σχέδιο, διεξάγονται υπό όρους απόλυτης διαφάνειας και ενσωματώνουν την κοινωνική ανταποδοτικότητα», είπε σχετικά.

Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε πως προγραμματική δέσμευσή της κυβέρνησης είναι μία συγκροτημένη νομοθετική παρέμβαση για την αγορά παιγνίων, με έμφαση στον ηλεκτρονικό στοιχηματισμό.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ