ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 1.500 ειδικών φρουρών – Τι προσόντα χρειάζονται

ΑΣΕΠ: Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης 1.500 ειδικών φρουρών, οι οποίοι θα προσληφθούν σε πρώτη φάση με συμβάσεις πενταετούς θητείας στην Ελληνική Αστυνομία.

Για να προσληφθείτε στην ΕΛ.ΑΣ πρέπει:
– Να είστε απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής
– Να είστε μέχρι 28 χρόνων
– Να είστε υγιείς, με άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης
Να μην έχετε τατουάζ
– Να έχετε σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου
– Να έχετε ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ. χωρίς υποδήματα
– Οι άντρες να έχετε καλύψει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
– Να μην έχετε καταδικαστεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα, ή κάθε μορφής συμμετοχή σε κακούργημα.
– Να μην έχετε στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών τους δικαιωμάτων και να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών

Παράλληλα θα δοθούν επιπλέον μόρια για πρόσθετα προσόντα, όπως η καλή γνώση ξένων γλωσσών, η κατοχή άδειας μοτοποδηλάτου, ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.

Δικαιολογητικά

Για την αίτηση σας χρειάζονται:

– Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 Χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.
– Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
Υπεύθυνη δήλωση ότι έχετε τα προσόντα, χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών, και ότι δέχονται να αναγραφεί η σωματική τους ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ που τυχόν αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές (ισχύει για άνδρες υποψήφιους και γυναίκες υποψήφιες που δήλωσαν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία).
– Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται: Βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. Περαιτέρω, για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πτυχίο ΕΠΑΛ ή ισότιμο με αυτό τίτλο και απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο τίτλο και επιθυμούν να διεκδικήσουν τις θέσεις της κατηγορίας Β’ (20% των θέσεων) πρέπει να προσκομίσουν και τους δύο προαναφερόμενους τίτλους.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ